Aanmelden
 • Lucas
  "Mijn moeder kon even niet goed voor mij zorgen"
  Vaders & moeders
 • Lieke
  “Ik kijk nooit alleen naar het kind, altijd naar het systeem”
  Professionals
 • Marcha
  "Pleegzorg verrijkt mijn leven"
  Pleegouders
 • Joel
  “Soms ben ik het helemaal kwijt”
  Jongeren
Gespecialiseerde ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, dat is de kracht van Jarabee
Jarabee versterkt! Onze missie is dat kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Jarabee is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de ontwikkeling van het kind of de jongere in de weg staan. Zij komen er zelf of met lichte ondersteuning niet uit. Met betrokken professionals, pleeggezinnen en in samenwerking met andere organisaties ondersteunen we kinderen, jongeren en gezinnen om er sterker uit te komen. Jarabee is specialist op het gebied van: gezin en opvoeden, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, onderwijs en zorg, veiligheid & ouderschap en scheiding.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram