Aanmelden

Jarabee neemt deel aan Kinder Expertisecentrum Oost Nederland

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een expertisecentrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden.

Ervaring

In de onderstaande video vertelt moeder Elles over haar zoon Rogier. Zij voelt zich opgelucht dat ze na hulp van KiECON weet wat Rogier heeft en wat er aan gedaan kan worden.

Met de oprichting van KiECON willen de zorginstellingen voorkomen dat ouders met deze kinderen van de ene hulpverlener naar de andere worden verwezen. Het bekende ‘van het kastje naar de muur’ waarbij ouders het overzicht verliezen en het kind soms helemaal uit beeld van zorgverleners verdwijnt. KiECON wordt vormgegeven door Aveleijn, Accare, Jarabee, Karakter, Kentalis, MST, Roessingh en ZGT. Ruben Portier, kinderneuroloog MST en voorzitter van de projectgroep: “We bieden één centraal punt van waaruit de diagnostiek gecoördineerd wordt. Uiteraard worden andere zorgaanbieders betrokken als dit voor de diagnostiek of behandeling nodig is. Dit is een unieke werkwijze in Nederland.”

Juiste expertise

KiECON bestaat uit een team van ervaren kinderartsen, een kinderneuroloog, een kinderrevalidatie­arts en gedragswetenschappers vanuit de participerende instellingen. Samen adviseren zij welke diagnostiek nodig is om de oorzaak van de ontwikkelings-problemen duidelijk te krijgen. Daarna wordt de diagnostiek in gang gezet. Door deze aanpak wordt de juiste expertise in de juiste volgorde ingezet. Het kind en de ouders krijgen direct passende hulp, waardoor trajecten korter worden. Indien nodig zorgt KiECON dat het kind naar de juiste instelling wordt verwezen voor verdere behandeling en/of begeleiding. Het team van KiECON werkt vanuit ZGT, ziekenhuislocatie Hengelo.

Zorgproces

Tijdens een intakegesprek met een kinderarts en een gedragswetenschapper worden alle factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Het kind wordt gefilmd en (lichamelijk) onderzocht. Vervolgens wordt het kind besproken in het team van KiECON en krijgen de ouders aansluitend advies over het vervolg. Aanvullende diagnostiek kan daarvan deel uitmaken.

Voor wie?

KiECON is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar met ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan een combinatie van bijvoorbeeld algemene ontwikkelingsachterstand, afwijkende of te trage ontwikkeling van het bewegen, leerproblemen, taal- of spraakproblemen, afwijkend of opvallend gedrag (bijvoorbeeld angsten of extreem druk gedrag), problemen in contact maken, opvoedingsproblemen of onduidelijke ontwikkelingsproblemen. De huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan samen met de ouders besluiten tot verwijzing naar KiECON.

Meer weten?

Lees meer op www.kiecon.nl

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram