Aanmelden

Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon

De medewerkers van Jarabee doen hun best om zo goed mogelijk hulp te verlenen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over de aangeboden hulp of dat je een meningsverschil hebt met een medewerker. Probeer hier dan eerst over in gesprek te gaan met de medewerker.

In gesprek met directie

Kom je er niet uit met de medewerker? Dan kun je je klacht schriftelijk indienen via klachtencommissie@jarabee.nl . Vervolgens wordt er contact met je opgenomen voor een gesprek met de directie en/of medewerker.

Onafhankelijke klachtencommissie

Naast bovengenoemde opties, kun je ook een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie is beschikbaar voor cliënten van Jarabee, Trias, Stichting Jeugdzorg Overijssel, Veilig Thuis Twente en Veilig Thuis Ijsselland. Bekijk hier de klachtenregeling. Secretariaat Klachtencommissie Postbus 727 8000 AS Zwolle Tel. 06-1204 2681 E-mail: algemeen@klachtencommissiejeugd.nl Heb je vragen over de procedure? Dan kun je telefonisch contact opnemen met het secretariaat bestuur en directie, via telefoonnummer: 074-2561900.

Vertrouwenspersoon

De medewerkers van Jarabee doen hun best om zo goed mogelijk hulp te verlenen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent of vragen hebt over de aangeboden hulp van Jarabee. Probeer hier dan eerst over in gesprek te gaan met de medewerker. Je kunt daarnaast op elk moment contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de Jeugdstem.

Wat is de Jeugdstem?

De Jeugdstem is een onafhankelijke, landelijke organisatie die de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop stelt.
Contact opnemen met de Jeugdstem kan op drie manieren:

  • via het landelijk telefoonnummer 088 555 1000
Website Jeugdstem
Op www.jeugdstem.nl kun je lezen wat de vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor jou kan doen.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram