Aanmelden

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het algemene beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Naast de toezichthoudende functie staat de Raad van Toezicht het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad en daad terzijde. De Raad is inspiratiebron en sparringpartner voor het bestuur.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is op dit moment als volgt:


Naam - Portefeuille 

De heer André Leferink - Voorzitter Raad van Toezicht / Lid Renumeratie-commissie

Mevrouw Dianne Span - Voorzitter Financiële Commissie

Mevrouw Christien van Wijk - Voorzitter commissie Kwaliteit van Zorg

De heer Charles de Vries - Vicevoorzitter / Contact OR / Lid Financiële Commissie

Mevrouw Shirley Geeraths - Voorzitter Renumeratie-commissie / Contact met de jongerenraad / Contact OR / Lid commissie Kwaliteit van Zorg

Mevrouw Eline Roeloffzen-Jeckmans - Stagiaire en commissie Kwaliteit van Zorg


Bestuurders

Mevrouw drs. F. Scholing (Inge) 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram