Aanmelden

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het algemene beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Naast de toezichthoudende functie staat de Raad van Toezicht het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad en daad terzijde. De Raad is inspiratiebron en sparringpartner voor het bestuur.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is op dit moment als volgt:


Naam - Portefeuille 

De heer André Leferink - Voorzitter Raad van Toezicht

Mevrouw Dianne Span - Voorzitter Financiële Commissie

Mevrouw Christien van Wijk - Voorzitter commissie Kwaliteit van Zorg

De heer Charles de Vries - Vicevoorzitter en voorzitter Renumeratie-commissie

Mevrouw Shirley Geeraths - Contact met de jongerenraad

Mevrouw Eline Roeloffzen-Jeckmans - Stagiaire en commissie Kwaliteit van Zorg


Bestuurders

Mevrouw M.J.H (Marian) Oosterbroek MBA

Mevrouw drs. G.H. (Gitta) Griffioen

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram