Aanmelden

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het algemene beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Naast de toezichthoudende functie staat de Raad van Toezicht het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad en daad terzijde. De Raad is inspiratiebron en sparringpartner voor het bestuur.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is op dit moment als volgt:


Naam - Portefeuille 

De heer W.J. (Wim) Dalhuisen - Openbaar bestuur

Mevrouw mr. drs. Y.M. (Yvonne) Nijhuis - Bestuur en/of arbeidsrecht (op voordracht van de jongerenraad)

De heer C.R. (Charly) de Fretes - Primair Proces

De heer H.B.(Hemmo) Plas (financiële commissie) - Facility en ICT

De heer C. (Charles) de Vries - HR zaken

De heer A.G.B. (André) Leferink bc HRM MBA MSc - Primair proces


Bestuurders

Mevrouw M.J.H (Marian) Oosterbroek MBA

Mevrouw drs. G.H. (Gitta) Griffioen

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram