Aanmelden

Aanmelden

Verwijzers, zoals gemeenten, medisch specialisten (huisartsen, kinderartsen, kinderpsychiaters of andere specialisten) kunnen cliënten op verschillende manieren aanmelden:

  • Voor een crisis of spoedzorg aanmelding bel je met 085 4846248
  • Voor een directe aanmelding van een cliënt mail je naar: aanmeldingen@jarabee.nl. Stuur dit ingevulde registratieformulier mee bij de aanmelding.
  • Voor een netwerkpleegzorg aanmelding; kijk hier naar onze aanmeldroute netwerkwerkpleegzorg.

Cliëntgebonden vragen
Heb je vragen over de route van aanmelding van een cliënt? Over het behandelaanbod van Jarabee? Of wil je collegiaal overleg met een gedragswetenschapper? Ons aanmeldbureau helpt je graag verder. Bel: 0900 - 527 22 33. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Of mail naar welkom@jarabee.nl

Je zoon of dochter aanmelden voor jeugdzorg van Jarabee? Dit kan via de gemeente waar je woont. Informeer bij je eigen gemeente hoe dit werkt. Daarnaast kan de huisarts of kinderarts je zoon of dochter ook bij Jarabee aanmelden.

Als jongere kun je contact opnemen met Jarabee via 074 256 19 00. Bekijk hier het aanbod voor jongeren.

 

Consultatie
Hulpverleners in de jeugdzorg, medewerkers CJG of wijkteams, passend onderwijs, huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen etc. Allemaal gespecialiseerde professionals die regelmatig behoefte hebben aan het consulteren van een jeugdzorgprofessional over een kind en/of gezin. Doel van dit gesprek: vraagverheldering, probleemanalyse en afstemming voor de te leveren zorg of toevoegen van specialistische kennis. Jarabee kan vanuit haar expertise het voorliggende veld versterken zodat daar de juiste zorg geleverd kan worden. Dichtbij de cliënt en zijn omgeving.

Naast de behandelingen op onze website is ook maatwerk mogelijk. Staat wat je zoekt er niet tussen? Neem ook dan contact met ons op via 0900 - 527 22 33.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram