Aanmelden

Voor vaders & moeders

Ieder kind is anders. Gelukkig wel! En ieder kind ontwikkelt zich anders. Maar soms neemt het leven van een kind een wending die een gezonde ontwikkeling in de weg staat. Als dat langer duurt of ingrijpend is, kunnen er problemen ontstaan. Als je bij Jarabee komt, is er meestal sprake van een probleem dat wat ingewikkelder ligt.
Bij ons werken specialisten die aan de slag gaan met kind en gezin. Onze bedoeling is altijd om kind en ouders zo te ondersteunen, dat ze er samen sterker uitkomen. Daarbij heb je als ouder een belangrijke stem in het maken van het plan voor de hulpverlening. De richtlijnen jeugdhulpverlening (richtlijnenjeugdhulp.nl/clienten) helpen bij het voeren van het gesprek hierover tussen jou en je hulpverlener.

Onderstaande onderwerpen verwijzen naar verschillende situaties die zich voor kunnen doen. Wanneer er bijvoorbeeld zorgen zijn om je kind, het thuis niet langer gaat, er sprake is van een scheiding of als er acute hulp nodig is.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram