Aanmelden

Zo werken wij

In de zorg voor kinderen heeft Jarabee als uitgangspunt de rechten van het kind. Maar wat is dat precies? En waar komt de naam Jarabee eigenlijk vandaan? Op deze pagina lees je meer achtergrond informatie over Jarabee.

Uitgangspunt: rechten van het kind

Uitgangspunt voor Jarabee vormen het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties en onze visie op mensen:

  • Kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen tot volwassen mensen die vertrouwen hebben in zichzelf en hun omgeving. Dat gaat niet vanzelf.
  • Er zijn kinderen, of omstandigheden waarin kinderen opgroeien, waarbij dat minder goed lukt. Ieder kind heeft speciale talenten waar hij of zij goed in is, en de kunst is dat hij of zij leert die te gebruiken. Daarbij gaan we ervan uit dat alle mensen gelijkwaardig zijn, dat ze respect voor elkaar hebben, en dat iedereen de kans moet krijgen om te leren van zijn ervaringen.

De volledige tekst van het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind is te vinden op www.defenceforchildren.nl.

Waar komt de naam Jarabee vandaan?

De naam Jarabee is niet voor niets gekozen. Jarabee komt voort uit een legende in Azië en staat voor iemand die tijdelijk ondersteuning nodig heeft bij het opgroeien of opvoeden tot hij of zij dat weer zelfstandig kan.

Jarabee gaat zorgvuldig om met privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa, en dus ook in Nederland, een nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring kun je lezen wat je rechten zijn, maar ook wat we als organisatie doen om je persoonsgegevens te beschermen.

Jarabee werkt volgens de richtlijnen

Sinds de invoering van de jeugdwet in 2015 wordt er van geregistreerde jeugdprofessionals, dus ook van de hulpverleners van Jarabee, verwacht dat zij werken met de Richtlijnen Jeugdhulp. Jarabee hecht veel waarde aan het gebruik van deze beroepsstandaarden en ondersteunt het implementatieproces. Eind 2017 willen we kunnen zeggen dat al onze medewerkers de Richtlijnen Jeugdhulp gebruiken in de praktijk. Dat is prettig voor zowel hulpverleners als cliënten. De richtlijnen stellen cliënten en hulpverleners namelijk beter in staat het gesprek te voeren over passende hulp.

Jarabee werkt systeemgericht

Bij Jarabee werken we systeemgericht. Wat dit inhoudt kun je bekijken in het filmpje: systeemgericht werken kort en krachtig uitgelegd.

 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram