Aanmelden

Zorgen om je jonge kind

Soms ontwikkelen kinderen zich anders, of gedragen ze zich anders dan andere kinderen. Er is iets aan de hand en de oorzaak wordt maar niet gevonden. Het is nog niet duidelijk welke hulp past bij je kind of gezin. Een eerste stap kan dan zijn om verklaringen hiervoor te krijgen.

Inzicht en mogelijke verklaringen

Als niet duidelijk is waarom je kind problemen heeft, onderzoeken we eerst meerdere mogelijke verklaringen. Dat noemen we diagnostiek. We kijken naar je kind en de wereld in en om het gezin. Daarna passen we de hulp toe die de situatie nodig heeft. Dat kan variëren tot hulp in de vorm van een paar uur, tot aan een aantal weken/maanden met wekelijkse contactmomenten. Hulp wordt zoveel mogelijk bij en op locatie aangeboden. Mogelijke hulpvormen zijn:

Team van deskundigen voor diagnose

KiECON (Kinder Expertise Centrum Oost Nederland) is een samenwerkingsverband tussen een groep zorgaanbieders in Oost-Nederland. KiECON is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar met een achterstand op meerdere gebieden. Vaak is de oorzaak van ontwikkelingsproblemen niet direct duidelijk. Het team van deskundigen van KiECON bestaat uit kinderartsen, een kinderneuroloog, een revalidatiearts en gedragswetenschappers. Zij hebben veel ervaring in deze diagnostiek. Vanuit KiECON krijg je een gezamenlijk advies welke hulp nodig is om de oorzaak van de ontwikkelingsproblemen in kaart te brengen. Aansluitend zorgt KiECON ervoor dat het kind naar de juiste zorgorganisatie wordt verwezen voor verdere behandeling en/of begeleiding.

Hulp in de eigen omgeving

Om gezinnen met kinderen tussen de 0 en 6 jaar met gedrags- of ontwikkelingsproblemen beter te begeleiden en behandelen, organiseert Jarabee de zorg voor deze kinderen en hun ouders in hun eigen omgeving. Pedagogisch medewerkers Loes Hutjes en Kirsten Korf, gespecialiseerd op het gebied van het jonge kind, vertellen over die ambulante ondersteuning.

 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram