Aanmelden

Zorgen om je jonge kind

Soms ontwikkelen kinderen zich anders, of gedragen ze zich anders dan andere kinderen. Er is iets aan de hand en de oorzaak wordt maar niet gevonden. Het is nog niet duidelijk welke hulp past bij je kind of gezin. Een eerste stap kan dan zijn om verklaringen hiervoor te krijgen.

Inzicht en mogelijke verklaringen

Als niet duidelijk is waarom je kind problemen heeft, onderzoeken we eerst meerdere mogelijke verklaringen. Dat noemen we diagnostiek. We kijken naar je kind en de wereld in en om het gezin. Daarna passen we de hulp toe die de situatie nodig heeft. Dat kan variëren tot hulp in de vorm van een paar uur, tot aan een aantal weken/maanden met wekelijkse contactmomenten. Hulp wordt zoveel mogelijk bij en op locatie aangeboden. Mogelijke hulpvormen zijn:

Team van deskundigen voor diagnose

KiECON (Kinder Expertise Centrum Oost Nederland) is een samenwerkingsverband tussen een groep zorgaanbieders in Oost-Nederland. KiECON is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar met een achterstand op meerdere gebieden. Vaak is de oorzaak van ontwikkelingsproblemen niet direct duidelijk. Het team van deskundigen van KiECON bestaat uit kinderartsen, een kinderneuroloog, een revalidatiearts en gedragswetenschappers. Zij hebben veel ervaring in deze diagnostiek. Vanuit KiECON krijg je een gezamenlijk advies welke hulp nodig is om de oorzaak van de ontwikkelingsproblemen in kaart te brengen. Aansluitend zorgt KiECON ervoor dat het kind naar de juiste zorgorganisatie wordt verwezen voor verdere behandeling en/of begeleiding.

Hulp in de eigen omgeving

Om gezinnen met kinderen tussen de 0 en 6 jaar met gedrags- of ontwikkelingsproblemen beter te begeleiden en behandelen, organiseert Jarabee de zorg voor deze kinderen en hun ouders in hun eigen omgeving. Pedagogisch medewerkers Loes Hutjes en Kirsten Korf, gespecialiseerd op het gebied van het jonge kind, vertellen over die ambulante ondersteuning.

Onderwijs en behandeling op één plek

De Regenboog is een onderwijs-zorgklas voor kinderen van 4 tot 7 jaar die gebaat zijn bij een combinatie van speciaal onderwijs met dagbehandeling bij een jeugdzorginstelling. Attendiz en Jarabee bieden samen onderwijs en behandeling op één plek aan. Het gaat om kinderen met complexe ontwikkelings- en/of gedragsproblemen, die op meerdere gebieden zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld een achterstand in cognitieve ontwikkeling, taal, spraak, motoriek, gedrag of persoonlijkheid, in sociale en/of emotionele ontwikkeling, medische of neurologische problemen en gezins- of opvoedingsproblematiek.

Speciaal onderwijs en jeugdzorg werken samen vanuit één plan in de leefomgeving van kinderen. Een vast team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers biedt de kinderen een geïntegreerd aanbod dat bestaat uit onderwijs en behandeling.

Lees meer over De Regenboog in de folder.

Dagbehandeling Jonge Kind

Voor kinderen van 0 tot 7 jaar met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen biedt Jarabee Dagbehandeling. Omdat je als ouders de belangrijkste bijdrage levert aan de ontwikkeling van je kind, worden jullie intensief bij de behandeling betrokken. Met als doel dat een kind zich zo gunstig mogelijk kan ontwikkelen.

Overdag verblijft je zoon of dochter in een groep van maximaal acht kinderen. We noemen dat een behandelgroep. Elke groep heeft vaste groepsleiding. De groepen zijn ingedeeld naar behandeling die het beste aansluit bij de hulpvraag. De groepsleiding zet zichzelf en het spel in als middel voor observatie en behandeling. Naast de behandeling op de dagbehandelingslocatie heeft elk gezin recht op ambulante hulp thuis.

Lees meer over Dagbehandeling Jonge Kind in de folder.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram