Aanmelden
2121-0404

Samenwerking met Speciaal Onderwijs op de Rietpluim

Samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeente van start op SO de Rietpluim in Almelo

Op 17 april is op Speciaal Onderwijs de Rietpluim in Almelo het startschot gegeven voor een bijzondere samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeenten. In deze pilot is voor de inzet van zorg op SO de Rietpluim geen (externe) toewijzing meer nodig. Hierdoor kunnen kinderen eerder de hulp krijgen die zij nodig hebben. Dit is de eerste pilot in Almelo waarin de partijen op deze manier gaan samenwerken.

Het startschot voor deze bijzondere samenwerking werd gegeven door wethouder van Almelo: Eugène van Mierlo. Ook onze bestuurder van Jarabee, Inge Scholing, de bestuurder van Attendiz, Paul Overakker en Judy Broekhuis, directrice van SO de Rietpluim waren aanwezig bij de feestelijke start van de pilot. Met deze vergaande samenwerking willen we samen nog verder bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen en de reeds aanwezige hoge kwaliteit van het onderwijs op de SO de Rietpluim verder vergroten.

Wethouder Van Mierlo: “Het is de eerste pilot in Almelo waarin we als betrokken partijen op deze manier gaan samenwerken. En daar ben ik trots op. Er is door iedereen hard gewerkt om dit te bereiken. De kwaliteit van het onderwijs kan hierdoor verbeteren en dat komt ten goede aan de leerlingen, waar we het uiteindelijk voor doen.”

De pilot moet ervoor zorgen dat meer kinderen, eerder kunnen profiteren van het zorgaanbod op de school. De ondersteuning wordt preventief ingezet, maar kan ook gericht zijn op een specifieke hulpvraag van een leerling of een groep leerlingen. Hiermee willen alle partijen samen de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen vergroten, zowel op school als daarbuiten. De hulp kan zo veel sneller worden ingezet en effectiever worden afgestemd op de behoeften van elk kind.

De samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeente moet verder gaan leiden tot een vermindering van administratieve lasten voor verschillende partijen. Hierdoor komt meer tijd èn geld vrij om effectiever te werken en meer tijd te besteden aan de kinderen.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram