Aanmelden
Heb jij affiniteit met diagnostiek bij jeugdigen in de leeftijd van 0 t/m 27 jaar? Dan is Jarabee naar jou op zoek als stagiaire psychodiagnostisch medewerker!
Onze missie is dat kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Jarabee is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de ontwikkeling van het kind of jongere in de weg staan. Hierin kan de diagnostiek een heel belangrijke rol spelen.

Je werkzaamheden 

Als stagiaire zal je onder begeleiding leren hoe je zo goed mogelijk een testbatterij samenstelt en afneemt (denk aan intelligentietesten, neuropsychologische testen en vragenlijsten met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling) en tegelijkertijd het kind / de jongere observeert. Daarnaast heb je de kans om met het kind / de jongere in gesprek te gaan. Dit alles werk je uit en rapporteer je in een onderzoeksverslag. We werken in een multidisciplinair team: in een Intern Diagnostiek Overleg (me​t onder andere een Medewerker Observatie Diagnostiek, Gedragswetenschapper en GZ-Psycholoog) vertel jij jouw bevindingen. Algeheel gezien heb je per cliënt ongeveer 1/4e cliëntcontact en ben je 3/4e van de tijd bezig met het uitwerken en overleggen over de cliënt.

Ik wil me aanmelden voor een stage bij Jarabee

Stuur je brief en CV naar stage@jarabee.nl. We zijn benieuwd naar jouw motivatie en in welke werksoort en locatie je geïnteresseerd bent (eerste en tweede voorkeur). 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram