Aanmelden

Stage lopen bij Jarabee

Je kunt bij Jarabee stage lopen. Je krijgt de gelegenheid om, voor je opleiding relevante, werkzaamheden te doen onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde jeugdzorgprofessional. Jarabee heeft stageplekken voor derde- en vierdejaars hbo-studenten en één WO-student Gedragswetenschappen.
Er is een beperkt aantal stageplekken voor mbo-studenten, voor meer informatie zie hieronder (Leerbedrijf).

Het grootste aanbod stageplekken is voor derdejaars hbo-studenten. Voor mbo-studenten zijn enkele plekken (informatie vind je onderaan deze pagina). In principe starten alle stages in september. Er is geen aanbod voor 1e- en 2e-jaars hbo-studenten en Jarabee heeft geen BBL-plekken.

Studiejaar 2024-2025

Voor het nieuwe studiejaar 2024-2025 hebben wij de volgende stageplekken beschikbaar:

Leerbedrijf

Als leerbedrijf voor economisch en administratief bieden we de volgende stageplekken voor mbo-studenten voor het studiejaar 2024-2025:

  • 1 stageplek medewerker secretariaat en receptie (let op: niet opengesteld voor sollicitaties)
  • 1 stageplek directiesecretaresse/management assistent (let op: niet opengesteld voor sollicitaties).

Deze stageplekken zijn allemaal voor mbo-niveau 4 studenten.

Profiel

Als je durft te leren, fouten durft te maken en durft te reflecteren, enthousiast bent, durft mee te bewegen met de snelle veranderingen in de jeugdzorg en kritisch durft te zijn ben je van harte welkom. Jarabee verwacht van derdejaars hbo-studenten dat ze het profiel Jeugd volgen. Mocht het aanbod te klein zijn, dan bieden wij ook studenten met andere studieroutes de kans.

“De variëteit aan producten en met name problematiek maakt dat jij een hele afwisselende stageplek hebt.”
Liesbeth
Stagebegeleider - Team Gedragswetenschappers

Stage-ervaring van Anne

Anne Verhoeckx liep stage in een Onderwijs-zorgklas in Hengelo. Ze vertelt: "Ik wilde graag kinderen met verschillende problematieken begeleiden in hun gedrag op school. Het gaat om kinderen die het moeilijk vinden om mee te doen in het reguliere onderwijs. Ik kreeg de vrijheid om interventies te bedenken..."

Vragen?

Vragen over de stageprocedure of inhoudelijke vragen over de stageplekken kun je richten aan de afdeling P&O. Neem contact met hen op via telefoonnummer (074) 256 19 00 of stage@jarabee.nl. Vermeld duidelijk waarover je vraag gaat.

Solliciteren?

Heb je belangstelling voor een stageplaats en zoek je een stageplek voor het studiejaar 2024-2025? Stuur dan voor 15 april 2024 een mail naar: stage@jarabee.nl. Geef in je sollicitatiebrief duidelijk jouw motivatie aan en geef aan in welke werksoort en locatie je geïnteresseerd bent (eerste en tweede voorkeur). Eind maart/begin april vinden de selectiegesprekken plaats met de aspirant stagiaires.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram