Aanmelden
De Maten is een langverblijfgroep in Oldenzaal waar jongeren voor een langere periode mogen wonen. Het is een 24uurs groep en dit betekent dat er 24 uur per dag begeleiding aanwezig is.

Aan De Matenstraat is plek voor 10 jongeren. De leeftijd varieert tussen de 12 en 18 jaar. Er wordt op de Maten gewerkt vanuit de methodiek gezin centraal ondersteunend door geweldloos verzet. Daarnaast hebben wij te maken met zowel kind als kind en ouder problematiek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ASS, PTSS en hechtingsproblematiek. Vanuit de Maten werken jongeren naar zelfstandig wonen, maar krijgen de tijd en ruimte om zich eerst hier thuis te voelen en zich te ontwikkelen. Hier leert de jongere bijvoorbeeld boodschappen doen en koken. Afhankelijk van de hulpvraag bieden wij zorg op maat, waardoor jongeren ook naar huis kunnen werken. Dat wil zeggen dat elk traject een ander verloop kan hebben. 
 
Er nauw samen gewerkt met interne hulpverleners zoals gedragswetenschappers en ambulante begeleiders. Daarnaast met externe hulpverleners waaronder; wijkcoaches, jeugdbeschermers, gezinsvoogden etc.  De dagelijkse werkzaamheden bestaan onder andere uit; begeleiden/aansturen van de dag structuur van de jongeren, afspraken/gesprekken met betrokkenen (ouders, school, gemeente etc), mentorgesprekken met de jongere, het ondersteunen van de levensgebieden waaronder sociale contacten, persoonlijke verzorging, emotionele ontwikkeling.

Ik wil me aanmelden voor een stage bij Jarabee

Stuur je brief en CV naar stage@jarabee.nl. We zijn benieuwd naar jouw motivatie en in welke werksoort en locatie je geïnteresseerd bent (eerste en tweede voorkeur). 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram