Aanmelden

Preventieve hulp werkt voor jamie

Jamie uit groep 4 van basisschool De Vlinder uit Enschede is een leerling die het goed doet. Toch maakt de school zich wat zorgen om hem. Vanwege een eerdere positieve ervaring besluit de school weer ambulante ondersteuning in te schakelen om preventieve hulp te bieden.

Ogenschijnlijk is er met Jamie weinig aan de hand. Zijn prestaties zijn in orde en hij vertoont geen storend gedrag, maar er zijn wel wat bijzonderheden in zijn sociale en emotionele ontwikkeling die de school zorgen baren. De school besluit om ambulante ondersteuning van Jarabee preventief in te zetten voor begeleiding van het kind met als doel een doorgaande leerontwikkeling te behouden.

Positieve ervaring

Annemarie, ambulant jeugdzorgwerker vertelt: “Vanuit een eerdere positieve ervaring met een kind dat op deze manier op school heeft kunnen blijven, was ook nu een positief wederzijds vertrouwen en samenwerking mogelijk. De school zag een soortgelijke situatie ontstaan bij Jamie en schakelde ons gelukkig weer in.” Jamie leek niet goed af te stemmen in contact met de leerkracht en medeleerlingen, waarbij hij in sociale situaties in de problemen kwam. Dit zorgde voor veel lichamelijke en emotionele spanning op school en uiting van frustraties thuis vertelt Annemarie. “We gaven hem om te beginnen een wekkertje om zelf op tijd, zorg te dragen om taakjes uit te voeren. Door daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen en minder afhankelijk te zijn van de leerkracht, werd hij zekerder van zichzelf. Daarnaast oefenden we samen met klasgenootjes, door middel van spel, hoe hij in verschillende situaties beter leerde overleggen en zich te verwoorden. Ook hebben we Video Interactiebegeleiding ingezet, waarbij de leerkracht inzicht kreeg in de contactsignalen die Jamie uitzond, waarbij zij tijdig op een positieve manier kon aansluiten en hem succesjes kon laten ervaren in het contact.”

Resultaat preventieve inzet

Door de inzet van Jarabee ziet de school dat de individuele vaardigheden van Jamie zijn versterkt. School wil hier zelf op voortborduren en kan dit ook door de handvaten die door de ambulant jeugdzorgwerker zijn gegeven. Zodoende komt ook de leerontwikkeling van Jamie niet verder in gevaar. “De school ziet de grote meerwaarde van de ondersteuning door Jarabee in de samenwerking die nodig is met ouders, om ook een goede doorgang te behouden. Tijdens de begeleiding is er afstemming tussen ouders-leerkracht en jeugdzorgwerker. Jarabee gaat uit van de meerwaarde van de pedagogische driehoek: ouder-leerkracht-kind’, aldus Annemarie.

(*) de naam van de leerling en de basisschool zijn omwille van privacy redenen verzonnen.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram