Aanmelden

De kracht van beelden: VHT en VIB

Ouders, maar ook professionals die beroepsmatig te maken hebben met opvoedingsvragen of –problemen, hebben veel baat bij video-hometraining of video-interactiebegeleiding. Met behulp van video-opnames van een thuissituatie leerden de ouders van de 10-jarige Emma signalen te herkennen en effectief te reageren. Bij video-hometraining gaat het niet over wat je fout doet, maar vooral over wat je goed doet.

Wat is video-hometraining (VHT)?

Ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar met opvoedingsvragen of –problemen kunnen veel hebben aan de video-hometraining van Jarabee. Een video-hometrainer van Jarabee maakt daarbij een video-opname van een situatie in het gezin. Die wordt op een rustig moment samen bekeken en besproken. Door de opnames leren ouders de initiatieven en signalen van hun kind te herkennen. Ze leren hoe ze hier meer effectief en begrijpend op kunnen reageren.  Daardoor verminderen de conflicten en wint de opvoeder gezag terug. Het zelfvertrouwen van zowel ouders als het kind neemt toe. Deze veranderingen dragen bij aan een meer positieve sfeer in het gezin.

Bekijk hier de folder over VHT.

Wat is video-interactiebegeleiding (VIB)?

 

Voor professionals die werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 en die opvoedingsvragen- of problemen hebben, kan video-interactiebegeleiding van Jarabee een uitkomst zijn. Middels korte filmfragmenten wordt er gekeken naar wat er goed gaat in de communicatie tussen de professional en het kind en hoe dat verder uitgebreid kan worden. Door de opnames, gemaakt in alledaagse situaties, leren professionals het initiatief en signalen van het kind te herkennen. Ze leren hoe ze meer effectief en begrijpend kunnen reageren op deze initiatieven. Hierdoor neemt de professional beter positief leiding in het contact, waardoor begeleiding en aanleren van gewenst gedrag beter verloopt.

Bekijk hier de folder over VIB.

Jarabee Twentse Steunpunt van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT)

Jarabee is het Twentse Steunpunt van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT). Dit betekent dat Jarabee opleidingen en (her) certificeringen verzorgt. Én vraagbaak is voor alle vragen omtrent video-hometraining en video-interactiebegeleiding in de regio. Op dit moment hebben we 1 opleidingscoördinator en 13 gecertificeerde trainers in huis. Jarabee biedt de opleidingen voor VHT’er en VIB’er aan voor professionals in de werkvelden onderwijs, welzijn, zorg en hulpverlening. Wil je alleen de VIB- óf VIB G-opleiding volgen, dan is maatwerk mogelijk. Lees hier meer daarover.

Binnen VHT/VIB bieden we vijf interventies aan

Er zijn verschillende manieren waarop je VHT of VIB in kan zetten. We onderscheiden vijf interventie-varianten.

Samen kijken, herkennen, ontdekken en leren – Video-hometraining

 

VHT is een vorm van professionele hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Tijdens de kennismaking bepaalt het gezin samen met de gecertifieerde video-hometrainer van Jarabee waaraan gewerkt gaat worden. Zij kiezen een geschikt moment voor een opname. Dit kan bijvoorbeeld onder het theedrinken zijn, tijdens het spelen van een spelletje of bij het avondeten. De video-opname duurt ongeveer 10 minuten. Meestal wennen ouders en kinderen snel aan het feit dat ze gefilmd worden. Vanaf de start is er zo mogelijk wekelijks contact. De ene week voor het opnemen van een video, de volgende week voor het bespreken ervan. De video-hometraining gaat uit van maximaal zeven opnames en zeven bespreekmomenten. Familie Weustink kwam uit de negatieve spiraal door video-hometraining.

De VHT-opname wordt op een rustig moment samen bekeken en besproken. De positieve momenten in het contact met het kind zijn daarbij belangrijk. Op de opname is vaak duidelijk te zien wat er goed gaat in de communicatie en welke aandachtspunten versterkt kunnen worden. Door de opname te bekijken en te bespreken worden ouders zich meer bewust van hun opvoedstijl en kunnen ze datgene wat goed werkt in de afstemming en interactie met hun kind verder ontwikkelen. De video-hometrainer kijkt mee; naar het gedrag van het kind, naar het gedrag van de opvoeders en naar hoe ze elkaar beïnvloeden. Door de opnames leren ouders de signalen van hun kind te herkennen. Ze leren hoe ze meer effectief en begrijpend kunnen reageren op die signalen. Daardoor verminderen de conflicten en wint de opvoeder gezag terug. Het zelfvertrouwen van zowel ouder als kind neemt toe. Dit bevordert een positieve hechting tussen ouders en kind. Deze veranderingen dragen bij aan een meer positieve sfeer in het gezin. Lees hoe video-hometraining heeft geholpen in het gezin van Omar en Elif.

 

Zoom in op interactie - Video-interactiebegeleiding

VIB wordt ingezet in de professionele werksituatie, met name om de communicatie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. Evenals bij video-hometraining worden bij video-interactiebegeleiding korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang tussen de professionele opvoeders en kind(eren). Deze worden geanalyseerd en besproken met betrokken professionals. Ook als de ouders thuis vragen hebben met betrekking tot het functioneren van het kind of hun aanpak van het kind, kunnen zij in de begeleiding worden betrokken. Afstemmen op de behoeftes van het kind is het vertrekpunt, vervolgens wordt er overlegd hoe de volwassenen positief leiding kunnen geven aan de ontwikkeling van het kind.

Ook in het onderwijs kan video-interactiebegeleiding worden ingezet. Jamie uit groep 4 van basisschool de Vlinder doet het goed op school, maar toch maakt school zich zorgen. Lees de ervaring van de leerkracht. Naast het onderwijs, kan video-interactiebegeleiding ingezet worden bij de kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg, maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdzorg, pleegzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, volwassenen- en ouderenzorg.

Ingroei en hechting van pleegkinderen verbeteren – Video-interactiebegeleiding Gehechtheid (VIB G)

Jarabee is aangesloten bij het landelijk project VIB G, een vorm van video-interactiebegeleiding om de ingroei en hechting van pleegkinderen te begeleiden en daarmee het ontstaan van een stabiele, duurzame relatie tussen pleegkind en pleegouders te bevorderen. In het begin kan het spannend zijn om gefilmd te worden. Ook familie Rolleman was sceptisch over de inzet van videobeelden.

Preventief

De preventieve inzet richt zich op de start van een plaatsing waarbij pleegouders en pleegkind elkaar leren kennen en een hechtingsrelatie opbouwen. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een veilige hechtingsrelatie van het kind met pleegouders waarbij gebruik wordt gemaakt van de bouwstenen van de hechting. De preventieve inzet bestaat gemiddeld uit drie keer filmen en drie keer terugkijken. Het filmen duurt 10-15 minuten en gaat om alledaagse situaties zoals een spelletje doen, verzorgingsmomenten van jonge kinderen, een eetsituatie of het naar bed brengen. Het gaat om momenten waarbij interactie plaatsvindt tussen pleegouder en pleegkind.

Tijdens het terugkijken besteedt de VIB G’er aandacht aan wat er zichtbaar goed gaat in het contact. We kijken naar de initiatieven/gedrag van het kind en vervolgens naar wat hij of zij nodig heeft van de pleegouders om zich veilig te voelen. Het sensitief aansluiten van de pleegouders wordt daarmee versterkt. Lees het verhaal van familie Poort uit Hengelo en pleegzoon Vincent. Door video-observaties is Vincent nu écht onderdeel van het gezin.

Curatief

De VIB G'er komt de ene week bij pleegouders thuis om te filmen en een week later om enkele fragmenten terug te kijken en te bespreken. Na 3 – 4 maanden is er een follow-up (bestaande uit een opname en review). De curatieve inzet richt zich op pleegkinderen die soms al geruime tijd in het pleeggezin wonen en waarbij pleegouders problemen ervaren in het opbouwen van een relationele band met het pleegkind en/of de gedragsproblemen van het kind worden steeds moeilijker hanteerbaar. Door middel van het terugkijken van de beelden adequaat af te stemmen op het pleegkind (sensitiviteit en responsiviteit) kan een veilige hechtingsrelatie tussen het pleegkind en pleegouders bevorderd worden waardoor het basisvertrouwen kan groeien en de gedragsproblemen afnemen. Op dit moment kan binnen Jarabee zowel de preventieve als de curatieve variant ingezet worden.

Mocht je vragen hebben over (de inzet van) VIB G, dan kun je contact opnemen met Jarabee via 074 – 256 1900.

Video-interactiebegeleiding tijdens de bezoekregeling

De essentie van VIB binnen de bezoekregeling is om ouder(s) beter te helpen om af te stemmen op het kind. Om ze sensitiever te maken voor wat het kind doet. Het kind gaat zich hierdoor prettiger voelen en de ouder krijgt meer zelfvertrouwen, waardoor hij of zij het bezoek beter gaat ervaren en (bege)leiden. De band tussen kind en biologische ouder(s) wordt verbeterd. Dit heeft zijn weerslag op alle betrokkenen. Ook voor de pleegouders worden de bezoeken plezieriger, als het heftige gedrag van het kind vooraf en/of achteraf minder wordt of zelfs verdwijnt.

Contact tussen ouder en kind

Als je beelden aan de ouder laat zien maakt dit dingen helder. Zo kan de ouder bijvoorbeeld op de beelden zien hoe het kind reageert op zijn/haar enthousiasme. Het kan zijn dat het kind zich afwendt, omdat het nog niet meteen op contact met de ouder is ingesteld. Wat laat het kind zien en hoe reageert de ouder hierop, staat centraal bij het terugkijken van de beelden met ouders. Sensitiviteit en van hieruit responsief handelen/responsiviteit is waar je aan werkt. De ouder kan vanaf de afstand (samen voor de tv) op een rustig moment naar zichzelf in contact met het kind kijken en zien wat het kind nodig heeft.

Het is belangrijk om aan ouders uit te leggen hoe het werkt wanneer hun kind in een pleeggezin is geplaatst. Het kind is zich aan pleegouders gaan hechten. Het hebben van minder contact met eigen ouders heeft ook effect op het vanzelfsprekende ouder-kind contact. Het is goed om op de beelden aan ouders te laten zien, wanneer zij juist afstemmen op hun kind, dan ontstaat er namelijk plezierig contact. Het kind voelt zich gezien en gehoord door de ouders en maakt vervolgens zelf ook contact. Ouders denken vaak dat ze niet veel kunnen doen in een uur bezoek, maar kijkend naar de beelden zien zij wat er allemaal gebeurt en kunnen zij genieten van hun kind en van het contact. Dan merken zij ook welke effecten prettig contact kan hebben.

Positieve effecten voor alle betrokkenen

Bijkomend effect is dat ouders kunnen zien hoe hun kind reageert op de pleegouder, die bij jonge kinderen altijd aanwezig is bij het bezoek. Ouders willen dit vaak niet en vinden het moeilijk als hun kind contact zoekt met de pleegouder of zelfs “mama” tegen de pleegmoeder zegt tijdens een bezoek. Bij het terugkijken van de beelden kan daarover met ouders gesproken worden. Hoe hebben zij dit ervaren? Voelen ze zich gekwetst, boos of verdrietig? Belangrijk hierbij is om uitleg te geven over 'het waarom'. Waarom gaat het kind afstemmen op de pleegmoeder, het kadootje van ouders aan pleegmoeder laten zien, of soms zelfs mama tegen pleegmoeder zeggen? Zo wordt de positie van pleegouders en de rol die zij spelen in het leven van het kind, evenals het belang hiervan voor een gezonde ontwikkeling van het kind, beter uitgelegd. Daarnaast wordt het volgende bezoek minder spannend en gaat de druk eraf voor alle betrokkenen.

Opvoedhulp in beeld – Ouderschap bij Scheiding & Video

Voor een kind is goed contact met beide ouders van groot belang. Zeker in een situatie waar er sprake is van een scheiding. Gescheiden ouders met opvoedingsvragen of –problemen hebben veel baat bij de inzet van video-opnames. Door de opnames leer je de signalen van je kind(eren) te herkennen en effectief en begrijpend te reageren.

Inzet van videobeelden bij begeleide omgang
Bij deze methode worden video-opnames gemaakt van contactmomenten tussen jou en je kind(eren). De beelden maken helder hoe je kind reageert in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld hoe je kind reageert op jullie bij het wisselmoment van de ene ouder naar de andere ouder. Of op jouw enthousiasme als ouder. We bespreken wanneer en hoe het jou lukt om goed af te stemmen op je kind. Daardoor wordt jullie contact plezieriger.Je kind voelt zich prettiger en jij krijgt meer zelfvertrouwen, waardoor jullie band verbetert. We kijken op de beelden naar wat goed gaat. Die positieve momenten willen we uitvergroten.

Inzet van videobeelden bij gezamenlijke gesprekken
Bij deze methode leggen we de gesprekken van jullie - als ouders onderling - vast in beelden. We bespreken daarna wat we zien, maar ook of het jullie lukt aan te sluiten bij de behoefte die je kind(eren) heeft/hebben. Daarbij halen we er korte fragmenten uit waarin we zien dat jullie kind(eren) centraal staan en jullie communicatie effectief is. We focussen op dat wat goed gaat. De videobeelden helpen jullie om beter af te stemmen op het belang van goede communicatie tussen jullie. Ook helpen ze jullie om het vertrouwen in elkaar te vergroten.

Inzet van videobeelden bij het jonge kind
Het is belangrijk dat we jullie kinderen zien en spreken. Bij kinderen, met name onder de 5 jaar, is het niet altijd mogelijk om een gesprek te voeren. De camera wordt gebruikt om toch een beeld te krijgen van hoe kinderen functioneren. Bij voorkeur wordt de overdracht tussen ouders gefilmd, maar het is ook mogelijk om dit toe te passen in de thuissituatie(s) van een ouder(s).

Meer informatie

Wil je meer weten over VHT of VIB? Stuur een mail naar houdehendriksman@jarabee.nl.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram