Pleegouder: veilige plek, zorgzame aandacht

arrow-left
Soms is het voor een kind of jongere de beste oplossing om tijdelijk een plek te vinden in een pleeggezin. Dat kan vier weken zijn, alleen de weekenden en vakanties of voor een langere periode. Sommige kinderen blijven bij hun pleeggezin wonen totdat ze meerderjarig zijn en op zichzelf gaan wonen. De kinderen, jongeren en hun ouders hebben allemaal een eigen geschiedenis, een eigen verhaal.

Schuilt er een pleegouder in jou? Misschien meer dan je denkt. Want pleegouder kun je voor langere tijd of één weekend per maand worden. Als koppel of single, als je jong of oud bent. Als hetero of homo. Wat telt, is dat je een veilige plek biedt en zorgzame aandacht geeft aan een kind wiens eigen ouders dat door omstandigheden (tijdelijk) niet kunnen.

pleegzorg

Jarabee verzorgt de werving, selectie, scholing en begeleiding van pleeggezinnen in Twente. Jarabee zoekt actief naar mensen die interesse hebben om pleegouder te worden.  Jarabee ondersteunt pleegouders met bijeenkomsten en thema-avonden. We delen de inzichten en ervaringen over pleegzorg met elkaar. Ook is er een digitaal platform voor pleegouders: www.pleegoudersonline.nl. Via dit digitale platform onderhouden pleegouders contact met Jarabee, met hun pleegzorgbegeleider en met andere pleegouders. Elk jaar verzorgt Jarabee workshops voor pleegouders. 

Declaratieformulieren

Handige links
www.pleeggrootouders.nl
www.pleegzorg.nl
www.denvp.nl (de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen)

Aanmelden voor het pleegouderschap?