Image is not available
Image is not available
Over Jarabee
Slider

Het jaarverslag over 2016 laat in een oogopslag onze belangrijkste resultaten zien. We kiezen er bewust voor om dit vanuit eenvoud weer te geven, omdat dat past bij onze strategische koers waarin we hier onder andere op focussen. Het afgelopen jaar konden we in Twente weer veel kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen bij hun problematiek, zodat ze er sterker uit komen. Samen met betrokken professionals, pleeggezinnen en in samenwerking met andere organisaties zoeken we naar passende oplossingsmogelijkheden en versterken we onze cliënten en gezinnen om regie in hun eigen leven te voeren. Zo werken we gezamenlijk dagelijks aan onze missie: er aan bijdragen dat kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  

Drs. Gitta Griffioen

Bestuurder Jarabee 

20170728 Jaarverslag voor site highres

Bekijk het jaarverslag 2015.
Bekijk het jaarverslag 2014.