Aanmelden

Verblijf

Verblijf binnen Jarabee kan bestaan uit: behandeling zelfredzaamheid, gezinsbehandeling met verblijf of lang verblijf. Op deze pagina lees je meer over deze mogelijkheden.

Naast deze behandelingen is ook maatwerk mogelijk. Staat wat je zoekt hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via 0900 - 527 22 33.

(Intensieve) behandeling zelfredzaamheid

De voorbereiding voor een zelfstandig leven en het onderhouden van waardevolle relaties vergt soms veel inzet. Als een jongere door gezins- en/of ontwikkelingsproblemen relatief jong zelfstandig gaan wonen hebben ze daar soms nog niet alle benodigde vaardigheden voor. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar kunnen dan gebruik maken van de (intensieve) behandeling zelfredzaamheid. Tijdens dit traject is veel aandacht voor vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid. Daarnaast wordt ondersteuning en behandeling geboden bij sociaal- emotionele problemen, gedragsproblemen en het vormgeven van relaties met belangrijke anderen op (meer) afstand. 24-uurs beschikbaarheid van pedagogisch medewerkers is hierbij noodzakelijk. 

Resultaat van de hulp 

Bij uitstroom functioneren jongeren zo zelfredzaam mogelijk binnen de maatschappij. Ze hebben onder andere vaardigheden geleerd op het gebied van zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en relaties. 

Duur 

De duur van de hulp is, afhankelijk van de hulpvraag, gemiddeld negen maanden. 

Productcode 

Ondersteuningsbehoefte 3B (O3BIJ) aangevuld met een dakje 3. 

 

Gezinsbehandeling met verblijf

Soms is het nodig dat jongeren met complexe (systeem)problematiek tijdelijk verblijven in een behandelgroep van Jarabee. Het gezin en de jongere worden intensief geholpen bij hun problemen en er wordt naar gestreefd dat het contact tussen gezinsleden verbetert. Daarnaast wordt ondersteuning en behandeling geboden bij sociaal- emotionele problemen en gedragsproblemen. 

Resultaat van de hulp 

Het doel is om het contact en de onderlinge relaties tussen de gezinsleden te verbeteren en indien mogelijk de jongere weer naar een stabiele gezinssituatie terug te laten keren. De veiligheid van een ieder wordt gewaarborgd en het gezin heeft voldoende draagkracht ontwikkeld om weer samen verder te gaan. Het verblijf wordt gecombineerd met intensieve hulp in het gezin. De vermindering van gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen van de jongere en verandering van disfunctionele gezinspatronen in het gezin, zijn belangrijke subdoelen binnen het te behalen resultaat. 

Duur 

Gezinsbehandeling met verblijf duurt zes tot negen maanden. 

Productcode 

Ondersteuningsbehoefte 3B (O3BIJ) aangevuld met een dakje 3. 

 

Lang verblijf 

Soms is het nodig dat jongeren met complexe (systeem)problematiek langdurig worden geholpen bij hun problemen en opgroeien in een neutrale en stabiele woongroep van Jarabee. In de behandeling wordt verbinding gezocht met het gezin van de jongere of andere belangrijke betrokkenen voor de jongere. Ook wordt er naar gestreefd dat het contact tussen gezinsleden verbetert. Daarnaast wordt ondersteuning en behandeling geboden bij sociaal- emotionele problemen en gedragsproblemen. 

Resultaat van de hulp 

Jongeren groeien op in een veilige en stabiele woonomgeving binnen een groepssetting, waarbij de ontwikkeling gestimuleerd wordt. Er wordt gestreefd naar duurzame verbetering in de relaties van de jongere met het gezin en/of met andere belangrijke betrokkenen in het netwerk. Indien mogelijk wordt gestreefd naar terugkeer naar huis. 

Duur 

Langdurig, totdat de jeugdige de overstap kan maken naar zelfstandig wonen of ouders/netwerk de zorg weer over kunnen nemen. 

Productcode 

Ondersteuningsbehoefte 3B (O3BIJ) aangevuld met een dakje 3. 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram