Aanmelden

Spoedhulp

Spoedzorg binnen Jarabee kan bestaan uit: ambulante spoedhulp thuis, spoedhulp inclusief crisispleegzorg of spoedhulp inclusief 24-uurszorg, Op deze pagina lees je meer over deze mogelijkheden.

Naast deze behandelingen is ook maatwerk mogelijk. Staat wat je zoekt hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via 0900 - 527 22 33.

Ambulante spoedhulp thuis

In een acute crisissituatie in een gezin waarbij jeugdigen betrokken zijn, wordt ambulante hulp ingezet om de crisis te stabiliseren en het perspectief te onderzoeken. Er zijn diverse methodieken en disciplines beschikbaar voor inzet van de ambulante hulp. Daar waar noodzakelijk wordt de methodiek Families First ingezet. Spoedhulp is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer: 085 - 484 62 48.

Resultaat van de hulp

Stabilisatie van de crisissituatie waarbij de veiligheid van de jeugdige zeker gesteld is. Helderheid over het perspectief na de crisis voor jeugdige en gezin. Voorkomen dat een jeugdige uit huis geplaatst moet worden.

Duur

Maximaal 28 dagen. De inzet van de ambulant spoedhulpverlener is op maat.

Productcode

Ondersteuningsbehoefte 3B Spoedhulp Ambulant (O3BSJ) of Ondersteuningsbehoefte 3C Spoedhulp Ambulant (O3CSJ) of JOH01.

Ambulante spoedhulp inclusief 24-uurszorg

In crisissituaties is er de crisisgroep voor jeugdigen van 12 jaar en ouder die niet in pleegzorg geplaatst kunnen worden. De crisisgroep biedt een veilige plek met structuur en een duidelijk pedagogisch klimaat, om zo te zorgen voor stabilisatie en een zekere mate van rust. Niet alleen voor de jeugdigen die in de opvang verblijven, maar ook voor de andere leden van het gezin. Uitgangspunt is dat de opvoeding van de jeugdige zo normaal mogelijk doorgaat.

Resultaat van de hulp

Met de jeugdige en het gezinssysteem werken we aan mogelijkheden om een snelle terugkeer naar huis te realiseren. Als dat voor langere tijd niet mogelijk is, wordt een plan gemaakt om een vervangende woon- en opvoedsituatie te organiseren.

Duur

De crisisperiode is maximaal 28 dagen. Aanvullend kan er maximaal 2 maanden overbrugging plaatsvinden indien nodig. De inzet van de ambulant hulpverlener is op maat.

Productcode

Beschikbaarheidsvoorziening (46B04).

Ambulante spoedhulp inclusief crisispleegzorg

Wanneer er sprake is van een ernstige bedreiging van de veiligheid van de jeugdige en/of ouders kan er zowel in vrijwillig als justitieel kader besloten worden dat snel ingrijpen noodzakelijk is. In beide gevallen kan de jeugdige per direct geplaatst worden in een crisispleeggezin, waarbij de zorg voor het kind vooral gericht is op stabilisatie, veiligheid en rust.

Resultaat van de hulp

In de periode van een crisisplaatsing in een pleeggezin, is duidelijk wat het perspectief is voor de jeugdige en de ouders. Ambulante hulp aan het gezin en netwerkgesprekken zijn mogelijkheden om dit perspectief te ontwikkelen.

Duur

Maximaal 28 dagen ambulante spoedhulp. De duur van de crisispleegzorg is maximaal 3 maanden. De inzet van de ambulant hulpverlener is op maat.

Productcode

Ondersteuningsbehoefte 3B Spoedhulp Ambulant (O3BSJ) of Ondersteuningsbehoefte 3C Spoedhulp Ambulant (O3CSJ) of JOH01 + Dakje 0A.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram