Aanmelden

Specialistische jeugdhulp 16-25 jaar

Specialistische jeugdhulp 16-25 jaar richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar, waarbij problemen zich voordoen in hun groei naar volwassenheid en zelfstandigheid. De problemen doen zich voor op meerdere leefgebieden als relatiesfeer, wonen, werk/scholing, inkomen, opvoeding/ouderschap, huisvesting, sociaal netwerk, politie/justitie, gezondheid en/of vrijetijdsbesteding.

Resultaat van de hulp

Wanneer er sprake is van thuisloosheid kan een interventie worden ingezet, die zich richt op de verschillende levensgebieden van de jongere. De hulp richt zich op het opheffen van de thuisloosheid en het creëren van en toekomstperspectief. Bij jong moederschap kan hulp worden ingezet die zich richt op het verminderen en oplossen van de problemen op de verschillende leefgebieden van de jonge moeder. En het stabiliseren van de opvoedsituatie. Doel van de hulp is dat jonge vrouwen in staat zijn hun moederrol te vervullen, een normaal leven te leiden en zichzelf te ontwikkelen.

Duur

De duur van de hulpverlening is tussen de 4-6 maanden, met meerdere contactmomenten per week.

Productcode

Ondersteuningsbehoefte 3B (O3BIJ) of Ondersteuningsbehoefte 3C (O3CIJ) of JOH05 of JOH06 of JOH07.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram