Aanmelden

Samen werken aan verstoorde groepsdynamiek in de klas

In groep 5 van basisschool ’t Wiek in Hengelo is de groepsdynamiek zo verstoord, dat kinderen nauwelijks aan leren toekomen. Kinderen, ouders, de school en Jarabee werken sinds kort samen aan het verbeteren van de sfeer in de klas.

De sfeer in groep 5 van de Hengelose basisschool ’t Wiek is al langere tijd een probleem. De kinderen uit de groep reageren sterk op elkaar. De rest van de kinderen uit de groep heeft daar behoorlijk last van. Er is onderling veel ruzie en het leerklimaat lijdt onder de slechte sfeer. Het afgelopen jaar haalden enkele ouders hun kinderen om die reden zelfs van school.

Fysieke veiligheid

De school deed er het afgelopen jaar van alles aan om de situatie te verbeteren. De inspanningen hadden echter nauwelijks resultaat. “Alles dat de school al had gedaan, was met name gericht op het gedrag van individuele kinderen, de leerkracht en op de fysieke veiligheid”, licht gedragswetenschapper Marije Kuipers van Jarabee toe. “In deze groep zit het probleem echter met name in de groepsdynamiek.” In het voorjaar schakelde de wijkregisseur de hulp van Jarabee in. De school was heel open in haar probleem, vertelt Marije Kuipers. “Ze durfden zich kwetsbaar op te stellen en kritisch naar hun eigen handelen te kijken. Dat hielp enorm bij het goed kunnen inschatten van wat er nodig is.”

In mei startte hulpverlener Erna de Boer van Jarabee op ’t Wiek. Een van haar eerste acties was een informatieavond voor ouders. “We zijn begonnen met hen een hele actieve rol te geven”, licht Erna toe. “Want met kinderen, ouders en school moeten we dit probleem samen aanpakken.” Tijdens de avond bleken ouders daar heel bereid toe.

Naast het betrekken van de ouders, werkt Erna met de kinderen en begeleidt ze de leerkracht. “Eigenlijk zijn we de basis van hoe kinderen met elkaar omgaan, opnieuw aan het leggen”, vertelt Erna. “In wekelijkse lessen met de kinderen stel ik vragen als ‘wat vind je leuk aan elkaar’ en ‘wat moet er veranderen in de klas’. We oefenen sociale vaardigheden. En de leerkracht begeleid ik bij het verbeteren van de groepssamenwerking.”

Positief ombuigen

Zo nu en dan voer Erna individuele gesprekken met kinderen. Soms is er even contact met de ouders. “Vooral met de bedoeling om met ze te bespreken hoe ze bepaald gedrag van hun kind in relatie tot anderen een positieve kant op kunnen buigen.”

Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen dat de aanpak werkt. “Dit vraagt om gedragsverandering. Dat is een proces dat wel even duurt; nieuw gedrag moet inslijten.” Maar Erna heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. “De ouders willen graag meehelpen, de leerkracht is vaardig en pakt adviezen snel op. Maar bovenal heb ik een grenzeloos vertrouwen in de veerkracht en de goede intenties van kinderen.”

(*) de naam van basisschool ’t Wiek is omwille van privacyredenen van de kinderen niet de echte naam van de school.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram