Aanmelden

Door de ogen van een 'eigen kind'

Ik ben Merel, 14 jaar en ik ga jullie wat vertellen hoe het is om als eigen kind op te groeien met pleegbroertjes en zusjes

Eerste herinneringen
Ik was twee toen het eerste pleegkind bij ons kwam, daar weet ik niets meer van.
Het eerste wat ik wat ik me nog herinner is dat er een klein, heel bleek meisje bij ons kwam, zij was 1 jaar en ismaar een paar weken bij ons geweest. Daarna kwam er een meisje van 11 jaar, dat vond ik heel leuk, en zij ook. Weknutselden veel met elkaar, dit meisje bleef ook maar even, toen zij er nog was kwam er een doof meisje, zij was netzo oud als mij. Dat vond ik wel lastig, want ik wilde graag met haar spelen en zij ook met mij, maar soms begrepenwij elkaar niet en ging zij mij slaan. Dat was niet leuk. Mijn ouders vonden dat ook niet fijn voor mij. Na een paarweken is zij verhuisd naar een pleeggezin met dove ouders.

Baby's in ons gezin
Wat ik heel leuk vind is dat wij in ons gezin ook baby’s opvangen. Toen ik nog klein was, kwam de eerste baby, hijwas 4 dagen oud toen hij kwam en is na 3 maanden geadopteerd. Wij brengen de baby dan als gezin weg. Dat vind ikwel fijn, want dan weet je gelijk waar de baby gaat wonen.
Vier jaar geleden kreeg mijn moeder ook een telefoontje van pleegzorg of we wilden zorgen voor pasgeboren baby.Mijn ouders zeiden ja, ik vond dat heel leuk en we dachten dat de baby de dag daarna al zou komen, dat was niet zowant ze was te vroeg geboren en moest lang in het ziekenhuis blijven. Ik ging vaak mee, dat vond ik heel leuk. Vanaftoen weet ik dat ik verpleegkundige wil worden en dan het liefst met baby’s of kinderen. Ik mocht ook helpen metverzorgen en de fles geven. Later kwam er weer een pasgeboren baby bij ons thuis, toen mocht ik dekraamverzorgster overal helpen. Deze zomer was er ook een baby bij ons, zij is nu weer terug naar haar moeder.Dat is soms wel moeilijk. Je moet steeds weer afscheid nemen. Dat vind ik niet leuk. Ik vind het ook fijn dat mijnouders dan alle spullen zoals de box enzo gelijk opruimen, dan wordt je er ook niet elke keer aan herinnert.

Altijd leuk druk in huis
We zijn nu met 5 kinderen in huis, 3 pleegkinderen (van15, 8 en 3 jaar) mijn broer en ik. De pleegkinderen wonenal lang bij ons en blijven ook bij ons wonen. Het is altijddruk bij ons in huis. Soms vind ik dat niet zo leuk, vooralals mijn pleegbroertje en zusje irritant doen samen en veellawaai maken. Het is fijn dat ik een eigen kamer heb waarik naar toe kan gaan, als ik hier even geen zin in heb. Wegaan gauw verhuizen, ik krijg dan een grote kamer, daarheb ik veel zin in.
Ik fantaseer wel eens hoe het zou zijn als ik alleen metmijn broer en ouders zou zijn, vast een stuk saaier enstiller. Nu gebeurt er altijd wel wat, en dat vind ik meestalwel leuk.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram