Aanmelden

Diagnostiek

Diagnostiek binnen Jarabee kan bestaan uit: enkelvoudige diagnostiek of systeemgerichte diagnostiek. In beide gevallen gaat het om complexe problematiek waarbij niet duidelijk is wat er aan de hand is en welke hulp passend is bij de jeugdige en/of het gezin.

Naast deze behandelingen is ook maatwerk mogelijk. Zoals bijvoorbeeld Diagnostiek naar goed opvoederschap.
Staat wat je zoekt hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via 0900 - 527 22 33.

Ambulant enkelvoudig

Jeugdigen van 0 tot 27 jaar en hun ouders/gezin, waarbij sprake is van complexe problematiek. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is en welke hulp past bij de jeugdige en/ of bij het gezin. Diagnostiek levert zicht op de aard en de mogelijke verklaringen voor het ervaren probleemgedrag van kinderen/jeugdigen of jongvolwassenen. Dit is nodig om de eigen kracht van de cliënt te kunnen versterken en waar nodig aangrijpingspunten voor hulp te kunnen formuleren. Eventueel kan het worden ingezet voor een second opinion.

Resultaat van de hulp

Heldere diagnostische beeldvorming, ten behoeve van begeleiding, behandeling, indicaties en/of (vervolg)traject. Het stellen van een geclassificeerde diagnose bij kinderen boven de zeven jaar behoort tot de mogelijkheden. Diagnostiek bij jonge, zich nog ontwikkelende kinderen is vaak lastig. Daarom wordt gesproken over een ‘zo goed mogelijke diagnose’.

Duur

Er wordt bij enkelvoudige diagnostiek getracht binnen zes tot acht weken antwoord te kunnen geven op de diagnostische vragen. Licht: intake, één onderzoeksdagdeel, uitwerktijd en adviesgesprek. Midden: classificerend onderzoek/beschrijvend onderzoek: aanvullende lijsten/test- diagnostiek (twee onderzoeksdagdelen) inclusief intake, strategie en uitwerktijd adviesgesprek.

Productcode

Ondersteuningsbehoefte 4B (O4BIJ) of Ondersteuningsbehoefte 4C (O4CIJ) of Diagnostiek Jeugd (DIAGJ).

Ambulant systeemgericht

Jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/gezin, waarbij sprake is van complexe problematiek. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is en welke hulp past bij de jeugdige en/of bij het gezin. Gezien de aard en de complexiteit van de ervaren problemen, wordt er gekeken naar verklarende kind- en systeemfactoren.

Resultaat van de hulp

Systeemgerichte diagnostiek kan worden ingezet om specifieke diagnostische deelvragen te beantwoorden. Er wordt zicht geboden op de aard en mogelijke verklaringen voor het ervaren probleemgedrag. Eindresultaat is een heldere diagnostische beeldvorming ten behoeve van begeleiding, behandeling, indicaties en/of (vervolg) traject.

Duur

Er wordt binnen systeemgerichte diagnostiek gestreefd om binnen 12 weken antwoord te kunnen geven op de diagnostische vragen. Dat gebeurt in een combinatie van testdiagnostiek, systeemgesprekken en gerichte observaties van meerdere dagdelen in de leefomgeving van het gezinssysteem.

Productcode

Ondersteuningsbehoefte 4B (O4BIJ) of Ondersteuningsbehoefte 4C (O4CIJ) of Diagnostiek Jeugd (DIAGJ).

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram