Aanmelden
1313-0606

We moeten komen tot een jeugdzorg die beter beschermt

Op woensdag 12 juni presenteerde Commissie De Winter het rapport ‘Onvoldoende beschermd’. Hierin staat dat in de afgelopen zeventig jaar in alle deelsectoren van de jeugdzorg, geweld heeft plaatsgevonden. Jeugdzorg Nederland, de branchevereniging waar Jarabee lid van is, biedt haar excuses aan.

Bestuurslid Esther Overweter: “Het leed dat de slachtoffers is aangedaan, is groot. Ze hadden bescherming nodig, maar in plaats daarvan kregen ze te maken met geweld, psychisch of fysiek, van hulpverleners of tussen jongeren onderling. Daar hebben ze hun hele leven last van. Tegen hen wil ik zeggen, namens de sector: het spijt ons dat er te weinig is gedaan om het geweld te voorkomen en te stoppen.” Jeugdzorg Nederland wil de verhalen van de slachtoffers horen. “Te lang is hun stem niet gehoord. We moeten luisteren en leren. We moeten komen tot een jeugdzorg die beter beschermt,” aldus Esther Overweter.

Jarabee zet deuren open voor slachtoffers

Jarabee onderschrijft de reactie van Jeugdzorg Nederland en zet ook haar deuren open voor slachtoffers. Waarnemend bestuurder Ruud Brinkman: “We willen luisteren naar de slachtoffers en de verhalen horen. We doen ons uiterste best om de informatie die er is boven water te krijgen.” Jarabee is in 2001 opgericht uit een fusie tussen Bijzonder Jeugdwerk Twente, Jeugdzorggroep Oost en Jeugdzorg Twente. Slachtoffers van een van deze organisaties kunnen rechtstreeks met Jarabee contact opnemen via telefoonnummer 074 – 256 1968 of secretariaatbestuur-mt@jarabee.nl . Slachtoffers kunnen ook contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland die hen kan ondersteunen.

Blijvend in gesprek

Vorig jaar is Jeugdzorg Nederland gestart met organiseren van dialogen tussen cliënten, professionals en bestuurders. Bestuurslid Esther Overweter: “Uit de dialogen weten we dat geweld voor iedereen iets anders kan betekenen.” Ook Jarabee heeft deelgenomen aan deze dialogen. We moeten blijven luisteren en blijven leren. Ruud Brinkman: “We vinden het belangrijk om ook met huidige cliënten in gesprek te blijven over het thema geweld in alle verschillende facetten.”

Aanbevelingen

Jeugdzorg Nederland wil samen met de andere branches, GGZ Nederland, VGN en VOBC, leren van het rapport. “De commissie doet een aantal duidelijke aanbevelingen. Die gaan we deze maand nog bespreken met de slachtoffers, de jongeren en professionals uit de jeugdzorg. Waar het kan, brengen we de aanbevelingen zo snel mogelijk in praktijk,” aldus Esther Overweter.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram