Aanmelden
2323-0101

Versterking voor jonge moeders

Kerstin Zenker en Ines Fortes, ambulant hulpverleners bij Pro Jonge moeders van Jarabee, vertellen over hun werk: “Door een vertrouwensband met de jonge moeders op te bouwen, kunnen we samen stappen zetten.”

Wat houdt  jullie werk in? 

Wij bieden individuele hulp aan jonge (aanstaande) moeders op alle leefgebieden. Door een luisterend oor te bieden en samen scherp te maken waar we samen aan gaan werken merk je dat de moeder weer in haar kracht komt te staan en de stress minder wordt of weggaat. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat stressreductie bij een moeder erg belangrijk is, omdat dit invloed heeft op de ontwikkeling van het (ongeboren) kind in met name de eerste 1000 levensdagen. We laten haar weten dat ze het niet alleen hoeft te doen. Wij zijn ambulant hulpverleners dus wij komen bij de jonge moeder thuis en als het gewenst is gaan wij mee naar afspraken om haar daar te ondersteunen. Inmiddels hebben wij een breed netwerk opgebouwd binnen overheid, zorginstellingen zoals kraamzorg consultatiebureaus en opvang, onderwijsinstellingen, advocatuur en fondsen. Waar het kan, betrekken we ook het netwerk van de moeder om samen stappen te zetten in haar ontwikkeling en een stabiel leefomgeving te creëren voor haar en haar kind.

Wie is de doelgroep? 

In de afgelopen 20 jaar hebben wij ruim 600 jonge moeders tot 27 jaar kunnen begeleiden. Dit is een diverse doelgroep. We zien moeders uit andere landen met andere culturele normen en waarden. We zien moeders die een klein zetje in de goede richting nodig hebben en ook moeders die een belast verleden hebben en er sprake is van complexe problematiek of dat zij te maken hebben met een verbale en/of lichamelijk agressieve relatie. Door kennis te hebben van andere culturen, verschillende talen te spreken en onze specialistische hulpverleners achtergrond, bieden we passende zorg.  

Hoe ziet een traject eruit? 

Een jonge moeder kan op verschillende manieren bij ons binnenkomen. Dit kan op basis van een rechtstreeks belletje naar ons door haarzelf of door iemand uit haar netwerk. In elk geval hebben wij altijd een verwijzing nodig van bijvoorbeeld een huisarts, wijkcoach of andere verwijzer. Als na de kennismaking blijkt dat er nog geen verwijzing is, regelen wij dit met de verwijzer/ gemeente/ wijkcoach. 

Een traject bestaat uit vier fases: kennismaking, intake, uitvoering en afronding. Bij de kennismaking luisteren we naar het verhaal van de jonge (aanstaande) moeder en bespreken we onze werkwijze en de wederzijdse verwachtingen. Het intakegesprek geeft ons concreet inzicht in de hulpvraag van de moeder. We maken aan de hand van de door de moeder gestelde doelen een plan dat aansluit bij de wensen en doelen van de moeder. In de uitvoeringsfase werken we met de moeder aan de doelen en evalueren deze met regelmaat. Hoe staat het ervoor? Waar lopen we tegenaan? Wat is al gerealiseerd? En waar moeten we ons de komende periode op richten? Zodra we samen met de jonge (aanstaande) moeder de inschatting maken dat zij zelfstandig verder kan, gaan we afronden.  

Gemiddeld zien we een (aanstaande) moeder minimaal twee keer per week, afhankelijk van de situatie en duurt een traject ongeveer +/- zes maanden.  Als blijkt dat er langdurige hulp nodig is, kijken we samen met de moeder naar andere mogelijkheden. Soms begeleiden we een jaar lang, als dat nodig is. 

Met wie werken jullie samen? 

We werken al meer dan 15 jaar samen met Alifa, een stichting voor welzijnswerk in Enschede. Zij organiseren de groepsbijeenkomsten voor de jonge (aanstaande) moeders en wij bieden vanuit Jarabee individuele ondersteuning. Deze combinatie werkt erg goed. We motiveren de moeders om wekelijks deel te nemen aan de groepsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden een aantal thema's besproken die aansluiten bij de wensen en behoeftes van de jonge (aanstaande) moeders, zoals: 

  • positief opvoeden; 
  • werken aan een toekomstperspectief (wat is daarvoor nodig); 
  • wat is een gezonde relatie; 
  • hoe creëer je een gezonde balans in je leven; 
  • dagbesteding; 
  • omgaan met geld;
  • verwerken van het verleden. 

Tijdens deze bijeenkomsten verblijven eventuele kinderen van de jonge moeders bij de oppas in hetzelfde gebouw. Hierdoor krijgen de moeders de gelegenheid om even alleen voor zichzelf aan het werk te kunnen gaan en ook te kunnen genieten van die tijd met gelijkgestemden. 

Wat doen jullie nog meer? 

Elke woensdag van 12.00 uur tot 14.00 uur houden we een inloop voor jonge (aanstaande) moeders om kennis met ons te maken waar zij hun vragen kunnen stellen. Tijdens deze inloop kunnen ook ‘oud’-cliënten contact met ons opnemen als ze nog bepaalde vragen hebben.   

Welke uitdagingen komen jullie tegen? 

Jonge moeders zijn vaak angstig als ze de term jeugdzorg horen en veronderstellen soms dat kinderen bij fouten uit huis geplaatst kunnen worden. We moeten dan goed uitleggen dat we er niet zijn om kinderen uit huis te plaatsen. Integendeel; we willen samen met de moeder aan een gezonde opvoedsituatie werken zodat zij in staat is om het kindje zelfstandig te verzorgen en op te voeden. We merken dat niet alle verwijzers op de hoogte zijn van wat we doen en hoe onze processen ingericht zijn om passende zorg te bieden aan jonge moeders. Echter zijn wij wel afhankelijk van hen. Want zonder indicatie van de verwijzer kunnen wij onze begeleiding niet starten.  

Waarom is Pro Jonge Moeders een succes? 

Het belangrijkste ingrediënt voor succes is het opbouwen van een vertrouwensband met ons. De moeders kennen ons allebei goed. Wij zijn er altijd, dus ze hoeven niet steeds hetzelfde verhaal opnieuw te vertellen. Ze weten dat ze altijd bij ons terecht kunnen. 

 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram