Aanmelden
1212-0707

‘Kinderen uit de Knel’

Najaar 2017 start bij voldoende aanmeldingen een nieuwe groep ‘Kinderen uit de Knel’. ​De interventie wordt ingezet voor gescheiden ouders die hulp nodig hebben bij het opvoeden van hun kinderen. Er zijn nog plekken beschikbaar. ​

​‘Kinderen uit de Knel’ is een groepsprogramma voor zes ouderparen (ex-partners) en hun kinderen. Deze oudergroep (ex-partners) komt acht keer twee uur bij elkaar, 1 keer per 14 dagen in Hengelo. In dezelfde tijd komen de kinderen (van 4 tot 21 jaar) in een andere groep bij elkaar. De ouders werken aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal.

Positieve verandering

De ervaring leert dat groepsleden elkaar goed kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving, waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema 'ouders die strijden'. Ze kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. De kinderen presenteren aan de ouders wat ze hebben gemaakt en de ouders presenteren aan de kinderen wat ze in het project hebben geleerd en wat ze de kinderen toewensen.

Meer informatie

De methodiek ‘Kinderen uit de Knel’ is ontwikkeld in Haarlem door het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum. Jarabee biedt de interventie in Twente aan samen met Ambiq, Mediant en Jeugd GGZ. Meer informatie vind je hier. Voor vragen of aanmelden mail naar: aanmeldingen@jarabee.nl of neem telefonisch contact op via 074-2561900.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram