Aanmelden
2525-0707

Pilot school-zorgondersteuners krijgt vervolg

Sinds februari 2018 is een pilot gestart waarbij op drie reguliere basisscholen in Hengelo school-zorgondersteuners ingezet worden. Ambulant hulpverlener Ilse Oude Nijhuis van Jarabee is een van hen. Ze is erg enthousiast over de pilot en dan ook verheugd om te kunnen delen dat de proef de scholen en gemeente zó goed is bevallen dat er voor het schooljaar 2018-2019 toezegging is dat de school-zorgondersteuners kunnen blijven.

Laagdrempelig en vroegtijdig

Ilse: “Ouders, maar ook leerkrachten en intern begeleiders kunnen gewoon mijn kantoor binnen lopen en hun vragen stellen. Het is heel laagdrempelig en dat moet het ook zijn. Iedereen heeft immers vragen rondom de opvoeding of gedrag van een kind. Ik ga het gesprek met diegene die bij me komt aan en probeer uit te zoeken waar de vraag vandaan kan komen, wat ligt er achter? Soms is het kind of de volwassene gebaat bij kleine tips en adviezen. We versterken op deze wijze het voorliggend veld en kunnen op deze manier al vroegtijdig signaleren of kleine interventies inzetten. Zo voorkomen we de inzet van zwaardere zorg in de toekomst. Er gaat echt een preventieve werking uit van de inzet van school-zorgondersteuners en we hebben het afgelopen half jaar al veel mooie resultaten behaald. Deze blijven we goed monitoren, ook het komende schooljaar.”

Meer informatie

Meer informatie over de pilot kan opgevraagd worden bij Ilse Oude Nijhuis, te bereiken via 074-2561900.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram