Aanmelden
2020-0505

'Nu vraag ik me af of hij wel ADHD heeft...'

"Ik denk meteen aan een leerling uit mijn klas. Hij zit overal met z’n gedachten, maar niet op school. Nu ik dit hoor vraag ik me af of hij wel ADHD heeft of misschien toch een trauma?" Zo vertelde een deelnemer van de training 'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen'.

Leraar belangrijk in het leven van een kind

In elke klas zit gemiddeld één kind dat verwaarloosd wordt of misbruikt. Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het herkennen van kindermishandeling en trauma. Ze zijn een beschermende en helpende factor. Doordat je weet waar het gedrag van een kind vandaan komt, kun je begrip tonen en je handelen daarop afstemmen. Het klassenklimaat wordt hierdoor veiliger en de effectieve leeropbrengsten van alle leerlingen gaat omhoog. Dit leidt tot meer tevredenheid bij leerkrachten en er wordt minder werkdruk ervaren. De training ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ is voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers. De training biedt praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de getraumatiseerde leerling. Een leerkracht: "Deze training is voor ons allemaal de moeite waard. Iedereen heeft deze kinderen in de klas. We richten ons vaak op het gedrag, maar dat heeft niet voldoende effect."

Na de training

  • Heb je kennis van de (verstoorde) ontwikkeling van het brein;
  • Weet je wat trauma is, wat de invloed van trauma op het brein is en wat dissociatie is;
  • Herken je gedragskenmerken van getraumatiseerde kinderen;
  • Heb je kennis van de ‘onzichtbare koffer’, de ‘cognitieve driehoek’ en de ‘Window of Tolerance’;
  • Beschik je over vaardigheden om nieuw gedrag bij de getraumatiseerde leerling aan te leren;
  • Heb je aandacht voor het zorgen voor jezelf.

Certificering

De training bestaat uit twee dagdelen. Tussen de trainingsdagen krijg je een huiswerkopdracht mee en de laatste trainingsdag sluiten we af met een toets. Daarna ontvang je een certificaat.

Wanneer?

Woensdagmiddag/avond 30 september en 7 oktober 2020 van 16.00 tot 20.00 uur

Andere data voor een training op maat? Mail vrijblijvend naar academie@jarabee.nl .

Opleider: trainers Jarabee
Investering: € 307,-* inclusief werkmap

Jarabee Academie

De training valt onder het opleidingsaanbod van de Jarabee Academie. Bij de Jarabee Academie bieden we een inspirerende leeromgeving waar professionals zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun professionele ontwikkeling. Daarnaast biedt de Jarabee Academie op regelmatige basis kennissessies en trainingen aan voor medewerkers en externe professionals. Hiermee versterken we ons specialisme en dat van anderen.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via academie@jarabee.nl. De trainingen worden gegeven in het hoofdgebouw van Jarabee, aan de Helene Mercierweg 5 in Hengelo. Let op: door Corona is er plek voor maximaal 16 deelnemers. Meld je daarom snel aan. 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram