Aanmelden
2323-0303

Mooi ervaringsverhaal inzet JOS

Jamie uit groep 4 van basisschool De Vlinder uit Enschede is een leerling die het goed doet. Toch maakte de school zich wat zorgen om hem. Vanwege een positieve ervaring met Jarabee Op School (JOS) besloot de school JOS weer in te schakelen om preventieve hulp te bieden.

Positieve ervaring

Ogenschijnlijk is er met Jamie weinig aan de hand. Zijn prestaties zijn in orde en hij vertoont geen storend gedrag, maar er zijn wel wat bijzonderheden in zijn sociale en emotionele ontwikkeling die de school zorgen baren. De school besloot om JOS preventief in te zetten voor begeleiding van het kind met als doel een doorgaande leerontwikkeling te behouden. Door de inzet van JOS ziet de school dat de individuele vaardigheden van Jamie zijn versterkt. School wil hier nu zelf op voortborduren en kan dit ook door de handvaten die door JOS zijn gegeven. Lees hier de rest van het ervaringsverhaal.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram