Aanmelden
3030-0606

Kay krijgt hulp, gewoon op school

Als het op de basisschool niet goed gaat met Kay (5), komt hij bij ons in de onderwijs-zorgklas. Kitty Roord, pedagogisch medewerker, vertelt: “We zien dan een jongen die het allemaal graag goed wil doen, maar weinig zelfvertrouwen heeft. Hij heeft zijn eigen emoties niet onder controle en laat oppositioneel gedrag zien. Nadat we hem een paar maanden begeleid hebben in de onderwijs-zorgklas, mag Kay echter naar een 'reguliere' klas van Attendiz."

Hoe pakten jullie het aan?

"We maakten een plan om Kay zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in de klas. Dit bespraken we met het gezin en de wijkcoach die betrokken is bij het gezin. De eerste weken kreeg hij maximale zorgondersteuning van de pedagogisch medewerkers en kwamen we 2x per dag een uur in de klas. We boden hem veiligheid, ondertitelden wat er in de klas gebeurt en wat er van hem verwacht wordt en ondersteunden hem bij de doelgerichte activiteiten. Kay gaf zelf aan dat hij dit fijn vindt. Daarnaast is er op individuele momenten gewerkt met picto-kaarten; bv. 'wat kun je doen als je druk in je hoofd wordt' en tekenden we situaties uit; wat is er gebeurd en hoe kun je het anders doen? Ondersteunend tekenen heet dit ook wel. We lazen boekjes over emoties, met daarin tips wat je kunt doen als je boos of verdrietig bent. De visuele ondersteuning hierbij werkt positief.

Hoe gaat het nu met Kay?

Langzaamaan zien we dat Kay zich steeds beter kan voegen in de klas. Hij durft een band op te bouwen met de leerkrachten en dit maakt dat de pedagogisch medewerkers een stapje achteruit kunnen doen. Van twee momenten per dag, gaan we naar één moment per dag ondersteuning in de klas. In het begin zagen we dat Kay vaak situaties ontvluchtte, inmiddels zien we dat hij steeds meer bij de klas betrokken wil zijn en minder vluchtgedrag laat zien. De prettige samenwerking tussen onderwijs en zorg maakt dat we snel resultaat hebben kunnen boeken. Kay zit op zijn plek in de klas, we zien hem heel vaak met een grote glimlach in de klas zitten. De zorgmomenten gaan we de komende periode verder afbouwen. We hopen en verwachten dat Kay het daarna 'alleen' kan, samen met de leerkrachten van zijn klas".

Jeugdhulp en onderwijs op één plek

De jeugdhulp efficiënter, sneller en passender maken, dat willen we allemaal wel. Daarom zijn we het afgelopen jaar binnen onze onderwijs-zorgklassen in zowel Almelo als Hengelo gestart met een vernieuwde werkwijze. Dit betekent dat we als Jarabee nu ook zorg bieden in de groepen 1 en 2 van Attendiz. We organiseren jeugdhulp en onderwijs nog dichter bij elkaar en stellen hierbij het kind voorop. Dit doen we samen met onze samenwerkingspartner Attendiz door op maat zorg toe te voegen of juist af te schalen.

Mooie resultaten

Uit de eerste evaluaties komen al mooie resultaten! Eén van de leerkrachten geeft aan: “ik zie leerlingen letterlijk groeien in hun ontwikkeling, soms is een korte interventie al voldoende". Bovendien weten we als partners nu beter van elkaar hoe we werken en zijn onze werkwijzen goed op elkaar afgestemd.

Collectief arrangeren

Genoeg aanknopingspunten dus om het komend schooljaar deze werkwijze verder door te ontwikkelen. Hierbij hopen we dat we, net als op de Stapsteen in Hengelo, ook op de Rietpluim in Almelo geen individuele beschikkingen meer nodig hebben. We willen ook daar de basisjeugdhulp collectief arrangeren in samenwerking met de wijkcoaches of regisseurs vanuit de gemeentes. Op die manier kunnen we meer op maat werken, zorg in groepjes aanbieden en sneller op- en afschalen. Jarabee Dichtbij!

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram