Aanmelden
2828-0707

Meer gezinswoningen voor opvang AMV

De instroom van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’ers) blijkt lager uit te vallen dan verwacht werd begin dit jaar. Door de lagere instroom kunnen meer jongeren opgevangen worden in gezinswoningen. Dit is het beste voor de jongeren, maar ook voor de omgeving. Nidos en Jarabee hebben daarom besloten om de geplande locatie in Boekelo, Tesinkweide, niet te openen.

Daarnaast verhuizen de jongeren die nu in de woongroep wonen in Den Ham naar andere gezinswoningen in Twente. Jarabee streeft ernaar de verhuizing voor 1 september te laten plaatsvinden.

Meer gezinswoningen, minder woongroepen

Jarabee vangt ongeveer 55 AMV’ers op in Twente, veelal in gezinswoningen. De enige woongroep van Jarabee is het Bussinck in Den Ham. Omdat de instroom nu zoveel lager uitvalt heeft Jarabee samen met Nidos besloten om deze jongeren te verhuizen naar andere gezinswoningen van Jarabee. Het was de bedoeling dat hier twaalf jongeren kwamen te wonen. Door de lagere instroom is de groep nooit volledig bezet geweest. Daarnaast kregen de jongeren onderwijs in een schakelklas in Almelo en hebben we ervaren dat het niet optimaal is wanneer AMV’ers zo ver van de school wonen.

Boekelo - Tesinkweide

Om Tesinkweide voor de opvang van AMV’ers bewoonbaar te maken, waren diverse verbouwingen nodig. Jarabee moest daarvoor vergunningen aanvragen. Dit vergunningentraject duurde veel langer dan Jarabee had gehoopt en verwacht. Aangezien er geen jongeren zijn voor deze locatie, wordt het vergunningentraject stopgezet en de verbouwingen niet uitgevoerd.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram