Aanmelden
1818-1212

Maatregelen corona binnen Jarabee

In verband met het coronavirus treffen we maatregelen om onze cliënten, familie van cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk doorgang krijgt. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Wat betekent dit?

  • Huisbezoeken vinden alleen plaats als alle betrokkenen geen klachten hebben. Gebruik deze vijf vragen om dit te controleren.
  • Heb je een afspraak met een hulpverlener van Jarabee? De hulpverlener stemt samen met je af of de afspraak digitaal of bij jullie thuis plaatsvindt. Huisbezoeken door zorgmedewerkers (van bijvoorbeeld Jarabee) worden niet tot bezoek gerekend. Je mag daarnaast dus nog 1 persoon ontvangen op diezelfde dag.
  • Heb je een afspraak bij Jarabee op kantoor? Hierbij zijn zo min mogelijk mensen aanwezig. Bekijk de maatregelen die we treffen.
  • Heb je contact gehad met een medewerker die geen klachten had, maar binnen twee dagen na je afspraak positief getest wordt op het coronavirus? Dan geven we je naam door aan de GGD voor bron- en contactonderzoek.
  • Nieuwe cliënten kunnen via de reguliere manier aangemeld worden.

Informatie voor pleegouders / gezinshuisouders

Pleegkinderen of kinderen die in een gezinshuis wonen, houden het recht op omgang met hun ouders en eventuele anderen. Het blijft voor een kind te allen tijde belangrijk om contact met zijn ouders te hebben. Bespreek met de betrokken professionals of begeleiders wat op dit moment, in deze situatie mogelijk is en het meest prettig en wenselijk voor alle betrokkenen. Is het bijvoorbeeld niet mogelijk elkaar binnen te ontmoeten, maar kan dat wel buiten de deur? Leg deze tijdelijke veranderingen duidelijk uit aan de kinderen. Als één van de betrokkenen klachten heeft (verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts etc.), kan er geen fysiek contact plaatsvinden. Je kunt altijd overleggen met je pleegzorgbegeleider, gedragswetenschapper en/of (gezins)voogd hoe te handelen.

Pleegouders en gezinshuisouders vallen onder de 'cruciale beroepen', dit betekent dat je recht hebt op noodopvang via school of kinderopvang.

Vertrouwenspersoon is bereikbaar

Ook het AKJ heeft gezocht naar manieren om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven voor de cliënten en (pleeg)ouders en verzorgers. Uitgangspunt is dat ze zoveel mogelijk het vertrouwenswerk blijven voortzetten. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die zij hebben getroffen.

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

De huidige thuisblijfsituatie als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder, kind of professional mee om? Dagelijk wordt deze pagina door het NJI geupdatet.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Kijk dan op www.rivm.nl/coronavirus of bel met 0800-1351.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram