Aanmelden
0101-0606

Kennissessie: zorg voor kinderen in Armoede

Op regelmatige basis organiseert de Jarabee Academie kleinschalige kennissessies. In deze kennissessies worden onderwerpen behandeld waarmee we in de jeugdzorg veel mee in aanraking komen. Graag nodigen we u als verwijzer uit om deel te nemen aan deze kennissessies. Hiermee versterken we ons specialisme en dat van anderen.

Aan het volgen van de sessies zijn geen kosten verbonden. VOL = VOL

Aanmelden via: academie@jarabee.nl  Vermeld bij het aanmelden uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en de sessie die u wilt volgen. U krijgt dan een bevestiging van uw aanmelding.

Versterken van zorg voor kinderen in armoede - 6 juni - 16.30-18.00 uur, Hengelo

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende thema's aan de orde:

  • Wat doet opgroeien in armoede met kinderen?
  • Hoe kunnen we gezondheid en welbevinden van kinderen verbeteren vanuit eigen kracht en positieve gezondheid?
  • Hoe kunnen we dit doen samen met de gezinnen waar het om draait?

De workshop zowel interessant voor uitvoerende  professionals als beleidsmakers en management.

Presentatie door Maike Schutte, docent Saxion Hogeschool Enschede, promovendus UT: versterken van zorg voor kinderen in armoede.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram