Aanmelden
1616-0505

Kennissessie Onderwijs + jeugdhulp

Op 6 juni organiseert het team van Jarabee op School van 16.00-17.30 uur een interactieve kennissessie over de kracht van onderwijs en jeugdhulp.

Nadat eerst een vooraankondiging is gecommuniceerd kan nu worden gemeld dat het programma bekend is. Een IB’er, directeur en zorgconsulent werken mee aan deze kennissessie en gaan op het podium het gesprek aan met jeugdzorgprofessionals van Jarabee en bespreken praktijkvraagstukken. Daarna is er volop ruimte voor intervisie en discussie met de aanwezigen. Doel is dat je na afloop voort kunt borduren op de opgedane kennis, maar ook geïnspireerd wordt.

Praktijkcasussen

Tijdens de kennissessie wordt onder andere pestgedrag in de klas besproken aan de hand van een praktijkcasus. Een leerling zou gepest worden, maar werd zelf ook beticht van pestgedrag. Hoe ga je als onderwijsprofessional om met het gedrag van de klas en de reacties van ouders? En wat kan de jeugdzorgwerker daarin betekenen? Ook wordt een casus besproken over een leerling op het speciaal onderwijs waarbij het op school niet goed liep. Hoe krijg je als leerkracht grip op de leerling en hoe kan de leerling beter aangeven wat hij wil en grenzen aangeven? En hoe werken de onderwijsconsulent en jeugdzorgwerker samen op het moment dat besloten wordt om naar een andere school te kijken? Je hoort het allemaal tijdens deze bijeenkomst.

Aanmelden

Deze kennissessie is interessant voor professionals uit het onderwijs zoals leerkrachten, IB’ers en directeuren, maar ook voor onderwijsconsulenten. Je bent 6 juni van 16.00 tot 17.30 uur van harte welkom aan de Velveweg 55, te Enschede. Aanmelden kan via  info@jarabee.nl. Deelname is gratis. Let op: vol = vol!

Samenwerking onderwijs en jeugdhulp in Twente

Recent deden studenten van hogeschool Windesheim in opdracht van Jarabee onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in Twente. Uit het onderzoekt blijkt dat veel scholen niet goed weten waar ze terecht moeten met hun hulpvraag. Ook is er grote behoefte aan laagdrempelige kennis in de buurt. Goede samenwerking voorkomt schooluitval en inzet van zwaardere zorg op de lange termijn.

Vanuit de systeemgerichte visie van Jarabee speelt ook het onderwijs een rol in elk hulpverleningstraject voor kinderen in de onderwijsplichtige leeftijd. Hoe kunnen we scholen zo in de hulpverlening betrekken, dat dit de hulpverlening bevordert? Over deze en anderen vragen gaat de kennissessie 'Onderwijs+jeugdhulp is meer dan twee'.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram