Aanmelden
2323-0505

Jaarverslag 2017 bekend

Het jaarverslag over 2017 laat in een oogopslag onze belangrijkste resultaten zien. We kiezen er nu al enkele jaren bewust voor om dit in een infographic te presenteren. “Het afgelopen jaar konden we in Twente vele kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen bij hun problematiek, zodat ze er sterker uit komen.

Dit doen we samen met betrokken professionals, pleeggezinnen en ketenpartners. Dat is onze dagelijkse missie: er aan bijdragen dat kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Samen zoeken we naar passende oplossingen zodat we onze cliënten en gezinnen versterken zodat ze de regie in hun eigen leven kunnen voeren.”, aldus bestuurder Gitta Griffioen.

Het jaarverslag 2017 bekijk je hier.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram