Aanmelden
1717-0101

Initiatieven duurzaamheid

In 2018 staat het nodige te gebeuren binnen Jarabee op het gebied van duurzaamheid. Inge Kroezen, beleidsmedewerker vertelt: “We volgen de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op de voet en we staan hierin als organisatie ook niet stil. We staan open voor ideeën van onze cliënten en medewerkers en we gaan dit jaar weer diverse nieuwe dingen doen."

Afstand tot de arbeidsmarkt

Inge vervolgt: "Zo zijn steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt direct en indirect werkzaam bij Jarabee, onder andere in de catering en op het gebied van drukwerk. Een nieuw initiatief is de nieuwe marktuitvraag voor schoonmaak, hierbij wordt getracht duurzaamheid als thema, zowel in dienstverlening als producten, beter zichtbaar te maken.”

Cliënten aan zet

“Zo duurzaam mogelijk werken houdt voor Jarabee ook in dat we initiatieven voor duurzame inzetbaarheid en maatschappelijke activiteiten vanuit cliënten, medewerkers en organisatie ondersteunen. Zo werden we heel enthousiast van de ideeën van Jeroen (18), een jongere die op een van onze verblijfslocaties woont”, aldus Inge. "We waarderen het ontzettend als cliënten en medewerkers initiatieven ontplooien en denken en doen hier graag in mee.”

Wensen voor 2018

Momenteel onderzoekt Jarabee diverse initiatieven met betrekking tot duurzame oplossingen, zoals bijvoorbeeld een efficiëntere afvalscheiding binnen de gehele organisatie. Ook verkennen we mogelijkheden voor het gebruik van elektrische auto’s om te carpoolen en op het gebied van inkoop kiest Jarabee steeds meer voor fairtrade, duurzame en gerecyclede of recyclebare producten. Inge: "Daarnaast starten we in het eerste half jaar van 2018 met het plaatsen van zonnepanelen op drie van onze locaties met gebruik van een subsidietoekenning voor duurzame huisvesting. We zijn dus al goed op weg, maar er valt nog genoeg te winnen.”

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram