Aanmelden
1414-0606

Groei pleegzorg zet door: nieuwe pleegouders nodig

In 2015 hebben ruim 22.500 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van meer dan 18.000 pleeggezinnen. In vergelijking met 2014 heeft pleegzorg 632 jeugdigen meer geholpen. Dat is een toename van bijna 3%. Op 31 december 2015 woonden 18.865 kinderen bij pleegouders. Verdere groei is alleen mogelijk als er nieuwe pleegouders kunnen worden geworven.

Supergewone mensen gezocht

In september 2015 is de wervingscampagne 'supergewone mensen gezocht' gestart. Sinds de start van deze campagne is het aantal mensen dat interesse heeft in pleegzorg en een informatiepakket heeft opgevraagd fors toegenomen. In 2015 zijn 12.400 informatiepakketten opgevraagd dat is een kwart meer dan in 2014. Alle cijfers en trends uit het jaar 2015 zijn terug te vinden in deze factsheet. Met de nieuwe wervingsactie vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het tekort aan pleegouders. Els Rienstra, bestuurslid en portefeuillehouder Pleegzorg van Jeugdzorg Nederland: ‘We gunnen het elk kind om in een gezin op te groeien. Met onze campagne maken we duidelijk dat pleegouders geen superhelden hoeven te zijn. Het zijn juist hele gewone mensen. Die door heel gewoon te doen, iets bijzonders kunnen betekenen voor een pleegkind.'

Pleegzorg en transitie

Sinds 2015 is de Jeugdwet van kracht en valt pleegzorg, net als de andere vormen van zorg voor jeugd, onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ook in het nieuwe stelstel zet de groei van de pleegzorg door. Pleegzorg heeft een duidelijke plek in het gemeentelijk jeugdbeleid. In de Jeugdwet is vastgelegd dat kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen bij voorkeur in een gezinsomgeving worden geplaatst. Hiermee is er een wettelijke basis voor het beleid dat al een aantal jaren geleden is ingezet, waarbij kinderen bij voorkeur niet in groepen worden geplaatst en vaker in pleegzorg of andere kleinschalige gezinsvormen. Dit leidt er toe dat meer jeugdigen met zwaardere problematiek voor pleegzorg worden aangemeld. Mede hierdoor sluiten ‘vraag en aanbod’ in de pleegzorg kwalitatief niet goed op elkaar aan. Er is vooral een tekort aan pleegouders voor jeugdigen van 10 jaar en ouder en voor broertjes en zusjes die bij voorkeur samen in één pleeggezin geplaatst moeten worden. Ook voor intensievere vormen van pleegzorg voor jeugdigen met ernstige emotionele-, hechtings- en/of gedragsproblemen blijft het moeilijk om geschikte pleeggezinnen te vinden.

Meer informatie over pleegzorg

Pleegouder worden is een grote stap. Je neemt niet zomaar de beslissing om voor een pleegkind te zorgen.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram