Aanmelden
0404-1212

FACT Jeugd Twente bestaat 5 jaar

Op 24 januari 2019 vindt het FACT Jeugd Jubileum Symposium plaats, ter gelegenheid van 5 jaar FACT Jeugd Twente. Thema van het symposium is FACT To the Future: Hoe zorgen we samen voor een jeugd met toekomst in Twente?

Ben je geïnteresseerd in het symposium? Meld je dan voor 18 januari aan via info@FACTjeugdtwente.nl . Meer informatie en het programma vind je hier.

Samenwerkingsverband

FACT Jeugd Twente is een samenwerking tussen Jarabee, Ambiq, Mediant en Jeugd GGZ Dimence. Onze organisaties zijn samen deskundig op het gebied van opvoeden, opgroeien en behandeling voor licht verstandelijk beperkten, psychiatrische stoornissen of psychische problemen. FACT staat voor ‘Flexible Assertive Community Treatment'. Het is een vorm van laagdrempelige en flexibele psychische behandeling en begeleiding. FACT is voor jongeren van 12 tot 27 jaar die zijn vastgelopen in de hulpverlening. Middels een outreachende benadering wordt hen snelle hulp geboden vanuit verschillende disciplines. Bij FACT Jeugd werken onder andere ambulant hulpverleners, psychologen, (kinder- en jeugd)psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, gezinshulpverleners, systeemtherapeuten en ervaringsdeskundigen

FACT in de praktijk

Wil je meer weten over hoe FACT Jeugd Twente in de praktijk werkt? Lees in ons online magazine hoe FACT-hulpverleners Mirjam en Simone jongeren helpen om de regie over hun eigen leven terug te krijgen.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram