Aanmelden
1414-1010

Dit willen jongeren voor de Jeugdhulp in Twente

Jongeren in de Jeugdhulp gingen in gesprek met het projectteam Regiovisie. De Regiovisie over Jeugdhulp in Twente moet zorgen voor betere, beschikbare en betaalbare hulp voor jeugdigen, ouders en gezinnen in Twente. Maar wat is dan precies kwalitatief goede hulp, is het beschikbaar voor iedereen en hoe blijft het betaalbaar? Tijdens de sessie met jongeren, was de boodschap duidelijk: “Iedereen heeft het recht weer op de rit te komen. Geef ons toekomstperspectief en help ons die te organiseren met tools, training, hulp en nazorg.”

‘Kijk naar mij’

Een duidelijk terugkomend thema tijdens de sessie over jeugdhulp was dat jongeren gehoord willen worden: “praat met me, niet over me; geef me inspraak en laat me meebeslissen” en gezien willen worden: Kijk naar mij en wat bij mij past en niet wat zou moeten of wat hoort.” Het viel op dat ze erg gemotiveerd zijn om stappen te zetten: Trek niet aan me, maar help mij problemen op te lossen en mijn doelen te bereiken. Wees je bewust van mijn zwakke plekken.”

De jongeren gingen in op wat goede en passende zorg voor hen betekent. Dat lag in dezelfde lijn: “Bouw een vertrouwensband met me op. Observeer me en luister naar wat ik denk nodig te hebben. Geef me rechten die bij mij en mijn behoefte passen. Luister niet alleen naar mijn ouders en lees niet alleen mijn dossier. Breng je dossier over mij in de praktijk; ik heb meer nodig dan een wekelijkse rapportage.”

Over de nazorg als ze eenmaal 18 worden, hadden de jongeren een duidelijk beeld: “Blijf me volgen na mijn 18de verjaardag en zorg dat ik hulp blijf krijgen. Zet me niet op straat, maar regel een tussenplek voor 18+. Zo zal ik geen gebruik maken van een PGB-plek. Geef me duidelijkheid over wat me te wachten staat, zowel financieel als in mijn behandeling. Zorg voor woonruimte passend bij mijn behoefte. Bied kennis en ondersteuning op rechten, plichten en financiën, zoals kosten voor hulp.”

Hoe zijn de inzichten van jongeren opgehaald?

Op maandag 13 september deelden acht jongeren tussen 15 en 19 jaar hun jeugdzorgervaringen met het projectteam Regiovisie. Uit die sessie vloeiden prachtige inzichten voort om jeugdhulp beter in te richten. Elda van der Vegt is de trotse begeleider van de jongerenraad van Jarabee: “de jongeren stelden goede vragen over de Regiovisie aan de leden van het projectteam van OZJT (Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente) en Stichting Kinderperspectief. Vervolgens plakten ze een groot whiteboard vol post-it-briefjes met tips en aandachtspunten voor de jeugdhulp. In vijf minuten was het bord helemaal gevuld en zat de energie er lekker in. Deze post-its ordenden we tot vier hoofdthema’s en werden verder in groepen uitgewerkt.”

Het projectteam voert binnenkort ook gesprekken met ouders, zorgaanbieders en gemeenten om tot een gezamenlijke en concrete Regiovisie te komen. Dat jongeren daar een stempel op drukken, staat buiten kijf!

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram