Aanmelden
2525-0909

Deelname congres FICE in Hongarije

Afgelopen week op 18 en 19 september nam Jarabee-bestuurder Gitta Griffioen deel aan de FICE-conferentie over de kwaliteit van Europese jeugdzorg in Esztergom, Hongarije. Centraal stond het 20-jarig bestaan van FICE Europe en het 20-jarig bestaan van de Hongaarse wetgeving op het gebied van social work en childrens care. Sprekers uit diverse Europese landen behandelden de volgende vier subthema’s: careleavers, minderjarige vluchtelingen, jeugdzorg voor kinderen met een beperking en alcohol- en drugsgebruik in de jeugdzorg.

Gitta’s ervaringen

Onze bestuurder Gitta Griffioen had de eer de conferentie te openen. Vanuit Nederland waren nog meer sprekers aanwezig: Martine Tobe van Kinderperspectief sprak over careleavers en Catelijne Sillevis van NIDOS sprak over minderjarige vluchtelingen. Gitta vertelt over haar persoonlijke ervaring het volgende: “Ik heb tijdens de conferentie veel informatie opgedaan over ontwikkelingen elders in de wereld. Dit betekent weer dat je zelf in de spiegel moet kijken. Het kijken naar een ander betekent automatisch dat je naar jezelf kijkt en hoe we het in Nederland doen. Ik heb nu bijvoorbeeld contact met een Hongaarse pedagoog over het vlaggensysteem. Er is belangstelling voor de implementatie hiervan in Hongarije. Verder hebben we tijdens de conferentie natuurlijk veel samen gegeten en ervaringen uitgewisseld. Ik geniet ook altijd van de bijdrages van jongeren, zowel door hen persoonlijk als via de filmbeelden van de filmweek ‘Balaton Movies’, waar ook de Nederlandse jongere Twan aan mee deed.” Over de positie van de Hongaarse jeugdzorg zegt ze: “Hongarije is echt op pad om de situatie van haar kinderen te verbeteren. Voor hen ligt de focus nu op professionalisering daarvan. Een belangrijke discussie hierin is de meerwaarde van residentiële zorg voor kinderen als intensieve zorg nodig is en thuis of pleegzorg onvoldoende mogelijkheden biedt. Deze discussie gaan we in Nederland voortzetten!”

Over FICE

FICE is de internationale netwerkorganisatie van en voor professionals die werken met kinderen en jeugdigen. Naast FICE Europe en FICE International bestaan er ook landelijke FICE-afdeling, zoals FICE Nederland. Jarabee werkt intensief met FICE samen, omdat we het belangrijk vinden om ook op internationaal niveau de jeugdzorg verder te professionaliseren en van elkaar te leren en we onderschrijven dan ook de doelstellingen en missie van FICE. Benieuwd wat FICE precies doet? Bekijk dan dit filmpje.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram