Aanmelden

Stage team Ambulant

Als Ambulant Gezinshulpverlener werken wij aan het realiseren van het Jarabee Plan en het uitvoeren van interventies in het gezin. Dit doen we middels wekelijkse huisbezoeken en in samenwerking met het gezin. We signaleren knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind of de jongere in gevaar brengen en ondernemen op basis hiervan passende actie. Zodanig dat het gezin of systeem versterkt is en een veilige opgroeisituatie voor het kind of de jongere is gerealiseerd.

Hoe gaan we te werk?

Dit kan betekenen dat we met het hele gezin of de individuele gezinsleden gesprekken hebben, of op school en met andere betrokken organisaties.  We richten ons op een nauwe samenwerking met verwijzende instanties en collega-hulpverleners en onderhouden een relevant intern en extern netwerk. Kortom, we werken systemisch: we zijn ons bewust van de rollen en posities van gezinsleden en andere hulpverleners. 

Op teamniveau nemen we deel aan een casuïstiekgroep, volgen we intervisie en hebben we tweewekelijks teamoverleg over het beleid en inhoudelijke thema's.   

Wat kun je verwachten als stagiaire?

  • Als stagiaire vinden we het belangrijk dat je kunt reflecteren op je eigen (levens-)ervaringen en dat je weet waar je eigen kwetsbaarheden liggen. Er is veel ruimte om te mogen leren. 
  • Je mag rekenen op een vaste begeleider(s) binnen het team, maar je kunt bij alle collega's terecht. 
  • Voor je daadwerkelijk wordt aangenomen draai je een aantal momenten mee zodat jij en wij een betere keuze kunnen maken. 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram