Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Als leerkracht doe je veel voor kinderen. Je staat vaak voor uitdagingen en bij sommige uitdagingen is er extra hulp nodig. Jarabee is op verschillende manieren verbonden met scholen en werkt op die manier aan een stabiele situatie voor kinderen.

Jarabee op School (JOS)

JOS ondersteunt in het vinden van oplossingen wanneer zich bij kinderen problemen voordoen op sociaal en/of emotioneel gebied. Daarin bieden we maatwerk. We stemmen af op de behoefte van het kind, ouders en ook van de school. Dit kan bijvoorbeeld door observaties in de klas, individuele begeleiding thuis of op school, oudergesprekken en coaching. Het uiteindelijke doel is dat het kind weer aan leren en ontwikkelen toekomt. En dat jij als leerkracht, de begeleiders, maar ook ouders en kind zonder specialistische hulp verder kan.

JOS is er ook op gericht de school zelf sterker te maken. Dat doen we door coaching, training en het bieden van concrete handvatten waarmee leerkrachten, andere professionals of vrijwillige begeleiders zelf aan de slag kunnen. Zo ontstaat er een veilige, positieve leeromgeving waarin ieder kind zo goed mogelijk tot zijn recht komt.

Lees hier het praktijkvoorbeeld van basisschool De Vlinder in Enschede.

Bekijk de folder over Jarabee op School.

Onderwijs-zorgklassen

Kinderen spelen, leren en willen de wereld ontdekken. Dat is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning, aandacht en uitdaging nodig. Dat kan bij De Regenboog. De Regenboog is een onderwijs-zorgklas. In een onderwijs-zorgklas komen leren en zorg samen. Als een kind naar de Regenboog gaat onderzoeken we de situatie van het kind en het gezin, waardoor de behoeften duidelijk worden en een passend vervolg gevonden kan worden. Specialisten op het gebied van onderwijs en kinderen werken hierbij als een team samen. Onze onderwijs-zorgklassen draaien we samen met Attendiz in Enschede, Hengelo en Almelo.

Bekijk de folder over Onderwijs-zorgklassen.

Groepsarrangementen

Als de sfeer in een klas niet goed is, dan heeft dit een negatieve invloed op de ontwikkeling (zelfbeeld en zelfregulatie), leervermogen en welbevinden van kinderen. Kinderen gaan hierdoor niet meer met plezier naar school. Er is sprake van angst, ontevredenheid en onzekerheid in de klas. Ouders zijn ontevreden en de relatie met ouders is verstoord. De sfeer werkt pestgedrag en psychosomatische klachten in de hand. Door samen met de kinderen, ouders en school te werken aan de verstoorde groepsdynamiek wordt het een krachtige en veilige klas. In een velige klas voelen leerlingen zich prettig, vertrouwd en op hun gemak. Hierdoor durven leerlingen zichzelf te zijn en is er sprake van wederzijds vertrouwen tussen leerling, ouders en docent. Dit zorgt ervoor dat de leerling op zijn/haar eigen niveau de ruimte krijgt om te leren, zich te ontwikkelen en te presteren. 

Lees hier het praktijkvoorbeeld van basisschool 't Wiek in Hengelo.

Consultatie

Veel professionals krijgen te maken met problematiek in de jeugdhulp. Medewerkers van Jarabee met diverse achtergronden en expertises werken graag samen met iedereen die hier mee te maken heeft en vragen heeft over jeugdhulp. Dit kan bijvoorbeeld het ondersteunen van professionals en gezinnen in het uitzoeken van de juiste hulp zijn. Voor collegiaal overleg is er dagelijks tussen 12.00 en 17.00 uur een gedragswetenschapper bereikbaar via 0900 – 527 22 33.