Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

In een gezinshuis woon je op je werk. Natuurlijk zijn er momenten voor jezelf, maar het is zeker geen gewone baan in de zorg. Een gezinshuis is een dynamische samenlevingsvorm waar je zelf de regie voert. We zoeken daarom mensen die evenwichtig, stabiel en volhardend zijn. In staat om mee te bewegen met de kinderen en jongeren, zonder zichzelf te verliezen. Alleen liefde geven is niet genoeg. Je moet er altijd zijn, sturing geven. Ook als je gekwetst wordt of getest om te kijken of je er wel echt voor ze bent. Samen beschik je over een veelheid aan capaciteiten: communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, levenswijsheid, ondernemerschap en financieel inzicht. Ook het vermogen om te reflecteren op je eigen handelen en daarvan te leren is noodzakelijk.

Een professionele achtergrond

Minstens één van de ouders heeft professionele ervaring met zorg voor jongeren en een relevante beroepsopleiding. De partner moet er affiniteit mee hebben. Pedagogisch vakmanschap is belangrijk, net als het kunnen aanleren van levensvaardigheden. Naast vertrouwen, veiligheid en structuur bied je daarmee meerwaarde voor jongeren. We zijn altijd op zoek naar nieuwe zorgondernemers.

Je biedt meer dan een dak boven het hoofd en een gevulde maag

Eigenlijk staan maar een aantal dingen echt vast: jij en je partner zorgen voor langere tijd voor gemiddeld 3 tot 6 kinderen. Je doet dit binnen je (eigen) gezin in een ‘normale leefomgeving’ in een ‘gewoon’ huis. Je doet dit als franchisenemer onder het label gezinshuis.com. Nog een voorwaarde: je biedt de jongeren veel meer dan een dak boven het hoofd en een gevulde maag. Je biedt professionele begeleiding en bent veel in contact met professionals die ook een rol spelen in de levens van deze jongeren. Samen stel je een zorgplan op. Natuurlijk is er ook contact met de ouders als dit mogelijk is. Je moet het dus leuk vinden om een (sociaal) netwerk op en uit te bouwen.

Je voert zelf de regie

Binnen een aantal kwalitatieve kaders ben je vrij om de zorg in je gezinshuis vorm en inhoud te geven. Je voert zelf de regie en maakt de keuzes. Zo kun je bewust kiezen voor een specifieke doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan jongeren met een verstandelijke beperking, kinderen met autisme of jonge moeders.

Lees hier de ervaring van familie Rikhof uit Saasveld