Aanmelden
Pleegzorg is het (tijdelijk) opvoeden en verzorgen van een kind van iemand anders. Het gaat om kinderen van alle leeftijden. Varianten pleegzorg: Opvoedingsvariant (langdurig) en hulpverleningsvariant (tijdelijk) en ook hebben we vakantie/weekend variant (ter ontlasting van ouders of kind). 

De pleegzorgbegeleider heeft een belangrijke regierol om de samenwerking tussen de betrokken partijen te stroomlijnen. De pleegzorgbegeleider monitort of de samenwerking en de ingezette hulp de gewenste resultaten opleveren, of de gewenste ontwikkeling van het kind is geborgd en of er een gezonde balans is tussen draagkracht en draaglast van pleegouders. Hierbij zijn de contacten met biologische ouders ook belangrijk tenzij ze een belemmering veroorzaken bij het kind. Biologische ouders worden op de hoogte gehouden rondom de ontwikkeling van het kind. Tevens is er ook omgang tussen kind en biologische ouders. Je werkt systeemgericht, biologische ouders worden uitgenodigd voor planbespreking en als ze vragen hebben rondom kind, kunnen zij altijd terecht bij jou.

Om de 6 weken is er contactmoment met pleegouders dus huisbezoek, tenzij een crisissituatie aan de gang is dan is contact om de 3 weken of korter. Natuurlijk kunnen pleegouders, ouders en betrokkenen hulpverleners altijd bellen/mailen met pleegzorgbegeleider met dringende vragen.

Lees hier meer informatie over pleegzorg bij Jarabee. 

Ik wil me aanmelden voor een stage bij Jarabee

Stuur je brief en CV naar stage@jarabee.nl. We zijn benieuwd naar jouw motivatie en in welke werksoort en locatie je geïnteresseerd bent (eerste en tweede voorkeur). 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram