Aanmelden
Binnen de onderwijs-zorgklas Hengelo verblijven kinderen van 4 tot 7 jaar met complexe gedrags-, ontwikkelings-, en opvoedproblemen die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs. Een reguliere of een speciale onderwijssetting is onvoldoende toereikend, omdat kinderen zowel op het gebied van onderwijs als zorg ondersteuning nodig hebben. De onderwijs-zorgklas Hengelo is een samenwerking tussen Jarabee en Attendiz. 

Resultaat  van de onderwijs-zorgklas 

Vermindering van de gedrags-, ontwikkelings- en opvoedproblemen, waardoor de ontwikkeling zo optimaal mogelijk verloopt. Tevens is er een geïntegreerd aanbod van onderwijs en zorg voor het kind in combinatie met afstemming en ondersteuning in de thuissituatie. Er is een duidelijk diagnostisch beeld van het kind en de gezinssituatie. Het einddoel is dat het kind weer (speciaal) onderwijs kan volgen, zonder of met zo min mogelijk hulpverlening. 

Je werkzaamheden 

Je gaat oefenen met de werkzaamheden die horen bij de pedagogisch medewerkers. Tijdens de beginfase ben je vooral bezig met het observeren van de kinderen en sluit je aan bij activiteiten in de klas. Vervolgens stel je je eigen leerdoelen op en deelt deze met het team. Je neemt deel aan interne en externe overlegmomenten. Je behandelt/begeleidt kinderen zowel individueel als in groepsverband. Waar nodig geef je praktisch pedagogische thuisbegeleiding/onderhoudt contact met het systeem van de kinderen. Je schrijft een zorgplan. Je bent creatief in het bedenken van spelvormen en activiteiten. Je kan planmatig en doelgericht werken, gericht op effectieve samenwerking.   

Je bent bereid om je stage te starten bij de start van het nieuwe schooljaar van het basisonderwijs.   

Ik wil me aanmelden voor een stage bij Jarabee

Stuur je brief en CV naar stage@jarabee.nl. We zijn benieuwd naar jouw motivatie en in welke werksoort en locatie je geïnteresseerd bent (eerste en tweede voorkeur). 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram