Aanmelden
De Drebbel is een behandelgroep in Enschede waar jongeren tijdelijk wonen. Het is een 24-uurs groep en dit betekent dat er 24 uur per dag begeleiding aanwezig is.

Aan de Drebbelstraat is plek voor 11 jongeren. De leeftijd varieert tussen de 12 en 18 jaar. Er wordt op de Drebbel gezinsbehandeling aangeboden en er wordt gewerkt vanuit de methodiek gezin centraal. Daarnaast hebben wij te maken met zowel kind als kind en ouder problematiek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ASS, PTSS en hechtingsproblematiek. Daarnaast wordt er ook IBZ (intensieve behandeling zelfredzaamheid) aangeboden op de Drebbelstraat. Dit is een voorbereidende fase richting zelfstandigheid. Hier leert de jongere bijvoorbeeld boodschappen doen en koken. Afhankelijk van de hulpvraag van de jongere bieden wij zorg op maat. Dat wil zeggen dat elk traject een ander verloop kan hebben. De richtlijn van een behandeltraject is circa 9 maanden.  
 
Binnen het team werken 7 pedagogische medewerkers, 1 stagiaire, 1 gedragswetenschapper en verschillende ambulant hulpverleners. Daarnaast wordt er nauw samen gewerkt met externe hulpverleners waaronder; wijkcoaches, jeugdbeschermers, gezinsvoogden etc.  De dagelijkse werkzaamheden bestaan onder andere uit; begeleiden/aansturen van de dag structuur van de jongeren, afspraken/gesprekken met betrokkenen (ouders, school, gemeente etc), mentorgesprekken met de jongere, het ondersteunen van de levensgebieden waaronder sociale contacten, persoonlijke verzorging, emotionele ontwikkeling.

Ik wil me aanmelden voor een stage bij Jarabee

Stuur je brief en CV naar stage@jarabee.nl. We zijn benieuwd naar jouw motivatie en in welke werksoort en locatie je geïnteresseerd bent (eerste en tweede voorkeur).

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram