Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het algemene beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Naast de toezichthoudende functie staat de Raad van Toezicht het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad en daad terzijde. De Raad is inspiratiebron en sparringpartner voor het bestuur.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is op dit moment als volgt:

Naam - Portefeuille  

De heer W.J. (Wim) Dalhuisen - Openbaar bestuur 

Mevrouw mr. drs. Y.M. (Yvonne) Nijhuis - Bestuur en/of arbeidsrecht (op voordracht van de jongerenraad)

De heer C.R. (Charly) de Fretes - Primair Proces 

De heer H.B.(Hemmo) Plas (financiële commissie) - Facility en ICT 

De heer C. (Charles) de Vries - HR zaken 

De heer A.G.B. (André) Leferink bc HRM MBA MSc - Primair proces  


Bestuurder

Mevrouw drs. G.H. (Gitta) Griffioen