Aanmelden

Klachtenprocedure

De medewerkers van Jarabee doen hun best om zo goed mogelijk hulp te verlenen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over de aangeboden hulp of dat je een meningsverschil hebt met een medewerker. Probeer hier dan eerst over in gesprek te gaan met de medewerker.

In gesprek met directie

Kom je er niet uit met de medewerker? Dan kun je je klacht schriftelijk indienen via secretariaatbestuur-mt@jarabee.nl . Vervolgens wordt er contact met je opgenomen voor een gesprek met de directie en/of medewerker. 

Vertrouwenspersoon

In elke fase van je klacht kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze persoon kan je ook helpen met het opstellen van de klacht.

Onafhankelijke klachtencommissie

Naast bovengenoemde opties, kun je ook een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie is beschikbaar voor cliënten van Jarabee, Trias, Stichting Jeugdzorg Overijssel, Veilig Thuis Twente en Veilig Thuis Ijsselland. Bekijk hier de klachtenregeling.

 

Secretariaat Klachtencommissie
Postbus 727
8000 AS Zwolle
Tel. 06-1204 2681
E-mail: algemeen@klachtencommissiejeugd.nl

Heb je vragen over de procedure? Dan kun je telefonisch contact opnemen met het secretariaat bestuur en directie, via telefoonnummer: 074-2561900. 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram