Aanmelden

Wat is de meldcode

De meldcode is een stappenplan van vijf stappen. Hierin staat wat de professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De vijf stappen zijn een leidraad bij het besluit van de professional om wel of geen advies in te winnen en/of een melding te doen bij het Veilig Thuis Twente.

De vijf stappen van de meldcode
Stap 1: Het in kaart brengen van signalen en deze met de ouders bespreken
Stap 2: Advies vragen
Stap 3: Gesprek met de ouders
Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg in samenwerking met het Veilig Thuis Twente
Stap 5: Beslissen hulp organiseren of melden bij het Veilig Thuis Twente

Bij het bespreekbaar maken van signalen hanteren we de stelling: ‘Als ik me zorgen maak over een kind, kijk ik wat ik voor dat kind kan inzetten’. De focus is gericht op mogelijkheden.

Zorg rondom veiligheid delen mèt ouders en hulp geven áán ouders

Ouders zijn samenwerkingspartners in het aanpakken van de zorgen rondom kinderen. Alleen wanneer er een blijvende samenwerking met ouders is, maken we verschil voor de kinderen. De meldcode is daarom in eerste instantie vooral bedoeld om ouders zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen en te houden van de zorg rondom veiligheid die aanwezig is. Dit kan gaan over de opvoedkundige vaardigheden van de ouders, maar ook over de algemene veiligheid van het kind. We maken de zorgsignalen bespreekbaar en nemen ouders vanaf stap 1 mee in het stappenplan. Als ouders geen hulp willen aanvaarden en de zorg blijft bestaan, dan kan in een vervolgstap besloten worden om een melding bij het Veilig Thuis Twente te doen.

Vragen of meer informatie over de meldcode?

Voor meer informatie over de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kunt u contact opnemen met onze aandachtsfunctionarissen kindermishandeling. Zij zijn telefonisch te bereiken via het algemene nummer van Jarabee (074 - 256 19 00) of per e-mail.

Marije Kuipers (mkuipers@jarabee.nl )
Sabine Aalderink (saalderink@jarabee.nl)

Meer informatie over de meldcode? Kijk op www.meldcode.nl

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram