Aanmelden

Expertiseteam KSH

Jarabee beschikt over drie aandachtsfunctionarissen. Zij vormen samen het expertiseteam KSH - Kindermishandeling, seksualiteit en huiselijk geweld. Het expertiseteam blijft zich ontwikkelen op het gebied van veiligheid rondom kinderen en jongeren.

Het expertiseteam KSH is verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldcode en is ondersteunend aan de professional bij het nemen van de stappen van de meldcode. Intern en extern zijn ze aanspreekpunt voor vragen rondom veiligheid. Daarnaast verzorgen zij met ondersteuning van de Jarabee Academie intern de scholing van de professionals t.a.v. het thema veiligheid.

Bekijk een filmpje over het expertiseteam KSH.

Collegiale consultatie

Medewerkers CJG of wijkteams, passend onderwijs, huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen etc. Allemaal gespecialiseerde professionals die mogelijk behoefte hebben aan het consulteren van het expertiseteam over een kind en/of gezin, met als doel vraagverheldering, probleemanalyse, procesondersteuning of afstemming voor toevoegen van specialistische kennis.

Het expertiseteam van Jarabee kan het voorliggende veld versterken zodat daar de juiste zorg geleverd wordt en professionals zich handelingsbekwaam voelen in het omgaan met deze complexe problematiek. Dichtbij de cliënt en zijn omgeving. Elke donderdag is het expertiseteam telefonisch bereikbaar tussen 14.00 en 17.00 uur. Of op afspraak met een beschikking collegiale consultatie WO+.

Trainingen voor professionals

Om elke vorm van kindermishandeling te stoppen met hulp en inzet van iedereen zet Jarabee het thema veiligheid actief op de regionale jeugdhulpagenda in Twente. Zo organiseren we jaarlijks in de “Week tegen kindermishandeling” (medio november) informatieve bijeenkomsten zoals ontbijtsessies, een regionaal (mini)symposium etc. Ook is er de mogelijkheid om collegiale consultatie aan de vragen. Dit alles met als doel het versterken van de eigen kracht van professionals (in het voorliggende veld) in het omgaan met en handelen bij situaties van kindermishandeling, waarbij de systeemgerichte aanpak centraal staat.

Meer informatie? Neem contact op met het expertiseteam KSH. Zij zijn telefonisch te bereiken via het algemene nummer van Jarabee (074 - 256 19 00) of per e-mail.

Marije Kuipers (mkuipers@jarabee.nl)
Anne Rupert (arupert@jarabee.nl)

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram