Aanmelden

Veiligheidsvraagstukken Professionals

De veiligheid van kinderen heeft bij Jarabee de hoogste prioriteit. Kindermishandeling is een groot maatschappelijk en complex probleem. Ieder kind kan immers slachtoffer worden. Jaarlijks worden in Nederland ruim 119.000 kinderen door hun ouders of verzorgers geslagen, verwaarloosd, uitgescholden of seksueel misbruikt.

Expertiseteam rondom kindermishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld

Jarabee beschikt over een expertiseteam rondom veiligheid. Drie gedragswetenschappers vormen samen het expertiseteam KSH - Kindermishandeling, seksualiteit en huiselijk geweld. Dit team is specialist op het gebied van veiligheid rondom kinderen en jongeren en blijft zich ontwikkelen. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldcode en zijn ondersteunend aan de professional bij het nemen van de stappen van de meldcode. Intern en extern zijn ze aanspreekpunt voor vragen rondom veiligheid. Daarnaast verzorgen zij met ondersteuning van de Jarabee Academie intern de scholing van de professionals over het thema veiligheid. Bekijk de mogelijkheden van het expertiseteam. 

Wet Meldcode Kindermishandeling

Jarabee werkt sinds 1 juli 2013 volgens de wet verplichte Meldcode Kindermishandeling. De meldcode is een stappenplan. In vijf stappen wordt aangegeven wat de professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Lees meer over hoe wij binnen Jarabee de meldcode toepassen.

Richtlijn Kindermishandeling

Begin 2015 heeft Jarabee meegedaan aan de proefinvoer van de richtlijn Kindermishandeling, met als doel professionals een (wetenschappelijk) onderbouwd fundament te bieden voor het handelen bij vermoedens van Kindermishandeling. Bekijk meer informatie over de richtlijn kindermishandeling.

Systeemgerichte benadering van veiligheid

Bij kindermishandeling gaat het vaak om combinaties van problemen bij de ouders, het kind, het gezin en de omgeving. Daarvoor is inzicht nodig in de gezinssituatie en het systeem daaromheen:

  • de ouders als opvoeders en als persoon
  • de veiligheid binnen het gezin
  • de veiligheid van broertjes en zusjes
  • de ouder-kindrelatie evenals kennis van de ontwikkeling van het kind en mogelijke psychische, fysieke en sociale problemen.

Dit vraagt om een systeemgerichte aanpak met aandacht voor wat het gezin en alle individuele leden nodig hebben. Ongeacht wie dader of slachtoffer is, en welke mogelijkheden zij en hun sociale netwerk hebben om zelf, al of niet met ondersteuning, duurzaam veiligheid voor het kind te realiseren. In het kijken naar een gezin als geheel met daarbij alle beschermende factoren en risicofactoren, onderscheidt Jarabee zich ten opzichte van andere organisaties in deze regio. ‘Als er geen relatie met ouders ontstaat dan kan het kind niet geholpen worden’, is hierin een duidelijke richtlijn/onderlegger in de hulpverlening, deskundigheidsbevordering, coaching en advisering die Jarabee biedt.

Vragen voor het expertiseteam?
Neem contact op met het expertiseteam KSH. Zij zijn telefonisch te bereiken via het algemene nummer van Jarabee (074 - 256 19 00) of per e-mail.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram